You are here

Unit of acoustics and kinematics

Address

8012 - oddělení akustiky a kinematiky
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • acoustics, ultrasound
  • vibration

  Kalibrované přístroje

  • sound level meters
  • pistonphones
  • sound calibrator
  • measurement microphones: type LS1P
  • accelerometers
  • acoustical calibrators
  • laboratory standard microphones
  • vibration transducers
  • vibrometers
  • vibrometers without transducers
  • acceleration transducers
  • road vehicles
  • revolution counters and generators
  • mechanical pulse counters and generators
  • digital converters
  • digital recorders

  Další služby

  • vypracování posudků, expertiz a výzkum metod a zařízení v oboru akustických měření
  • vypracování posudků, expertiz, a výzkum metod a zařízení v oboru kalibrace  mechanických vibrací a rázů
  • vypracovávání posudků, expertiz a výzkum metod a zařízení v oboru kalibrace ujeté dráhy, přímočaré i otáčivé rychlosti