You are here

Unit of Force and Torque

Address

8011 - oddělení síly a momentu síly
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Obory kalibrací

  • force and torque

Kalibrované přístroje

  • force measuring devices
  • measuring devices for measurement of torque wrenches
  • torque wrenches
  • zařízení pro kalibraci momentových klíčů

Další služby

  • development of force and moment of force measurement methods
  • design, manufacture and maintenance of force and moment standards
  • international cooperation in the field of force and moment of force measurement
  • training and testing of personnel, including the issuance of certificates of competence to perform metrological tasks in the field of force measurement