You are here

Department of force and torque

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Department of force and torque

Číslo

8011

Address

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Head of Department

Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D.

Phone: 257 288 377 

Email: lvavrecka@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

  • force and torque

Kalibrované přístroje

  • force measuring devices
  • torque measuring devices
  • torque wrenches
  • measuring devices for measurement of torque wrenches

Další služby

  • vývoj metod měření síly a momentu síly
  • návrh, výroba a údržba etalonů síly a momentu síly
  • mezinárodní spolupráce v oblasti měření síly a momentu síly
  • školení a zkoušky pracovníků včetně vystavení osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů v oboru měření síly