You are here

Unit of primary metrology of electrical quantities

Address

6011 - oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • time and frequency
  • electricity and magnetism
  • thermometry and humidity

  Kalibrované přístroje

  • standard cell
  • solid state voltage standard
  • zdroj stejnosměrného napětí
  • multifunction calibrators
  • nanovoltmeters
  • microvoltmeters
  • DC voltmeters
  • multimeters
  • multifunction transfer standards
  • resistance box
  • ohmmeters
  • DC current generators
  • DC current meter
  • fixed resistor
  • fused - silica standard capacitor two terminal pair
  • standard capacitor
  • fixed capacitor
  • switched capacitor
  • capacitance box
  • switched capacitor
  • fixed inductor
  • variable indoctor
  • inductance box
  • thermal voltage converter with amplifier
  • micropotentiometers
  • AC-DC transfer standards
  • thermal voltage converter
  • Thermal voltage converter with range extender
  • AC-DC transfer standard
  • AC voltage sources
  • AC voltmeters
  • Inductive voltage divider
  • AC current generators
  • transconductance amplifier
  • AC ammeters
  • current transducers
  • power meters
  • energy meters
  • power converters
  • wattmeters
  • power calibrators
  • signal generators
  • THD meters: total harmonic distorsion THD
  • voltmeters
  • ammeters
  • bridges for thermometry
  • flickmeters
  • pH-meters
  • pH-simulators
  • type R thermocouple indicators and simulators
  • type S thermocouple indicators and simulators
  • type B thermocouple indicators and simulators
  • type J thermocouple indicators and simulators
  • type T thermocouple indicators and simulators
  • type E thermocouple indicators and simulators
  • type K thermocouple indicators and simulators
  • type N thermocouple indicators and simulators
  • type M thermocouple indicators and simulators
  • type Fe-ko thermocouple indicators and simulators
  • type L thermocouple indicators and simulators
  • type A thermocouple indicators and simulators
  • resistance thermometers (Pt 100) indicators and simulators
  • resistance thermometers (Pt 200) indicators and simulators
  • resistance thermometers (Pt 500) indicators and simulators
  • resistance thermometers (Pt 1000) indicators and simulators
  • resistance thermometers (Ni 100) indicators and simulators
  • resistance thermometers (Ni 1000) indicators and simulators
  • resistance box
  • related standards
  • digital electrical safety testers
  • clamp meters
  • standards of frequency
  • time counters
  • electronic counters
  • stopwatches with mechanical start/stop
  • temperature calibrators

  Další služby

  • poradenská a konzultační činnost
  • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony) 
  • provádění odborného metrologického dohledu v podnicích a provádění expertní činnosti při posuzování metrologických pracovišť
  • typové zkoušky elektroměrů