You are here

Unit of Primary Metrology of Electrical Quantities

Address

6011 - oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Obory kalibrací

 • time and frequency
 • electricity and magnetism
 • thermometry and humidity

Kalibrované přístroje

 • standard cell
 • solid state voltage standard
 • zdroj stejnosměrného napětí
 • multifunction calibrators
 • nanovoltmeters
 • microvoltmeters
 • DC voltmeters
 • multimeters
 • multifunction transfer standards
 • resistance box
 • ohmmeters
 • DC current generators
 • DC current meter
 • fixed resistor
 • fused - silica standard capacitor two terminal pair
 • standard capacitor
 • fixed capacitor
 • switched capacitor
 • capacitance box
 • switched capacitor
 • fixed inductor
 • variable indoctor
 • inductance box
 • thermal voltage converter with amplifier
 • micropotentiometers
 • AC-DC transfer standards
 • thermal voltage converter
 • Thermal voltage converter with range extender
 • AC-DC transfer standard
 • AC voltage sources
 • AC voltmeters
 • Inductive voltage divider
 • AC current generators
 • transconductance amplifier
 • AC ammeters
 • current transducers
 • power meters
 • energy meters
 • power converters
 • wattmeters
 • power calibrators
 • signal generators
 • THD meters: total harmonic distorsion THD
 • voltmeters
 • ammeters
 • bridges for thermometry
 • flickmeters
 • pH-meters
 • pH-simulators
 • type R thermocouple indicators and simulators
 • type S thermocouple indicators and simulators
 • type B thermocouple indicators and simulators
 • type J thermocouple indicators and simulators
 • type T thermocouple indicators and simulators
 • type E thermocouple indicators and simulators
 • type K thermocouple indicators and simulators
 • type N thermocouple indicators and simulators
 • type M thermocouple indicators and simulators
 • type Fe-ko thermocouple indicators and simulators
 • type L thermocouple indicators and simulators
 • type A thermocouple indicators and simulators
 • resistance thermometers (Pt 100) indicators and simulators
 • resistance thermometers (Pt 200) indicators and simulators
 • resistance thermometers (Pt 500) indicators and simulators
 • resistance thermometers (Pt 1000) indicators and simulators
 • resistance thermometers (Ni 100) indicators and simulators
 • resistance thermometers (Ni 1000) indicators and simulators
 • resistance box
 • related standards
 • digital electrical safety testers
 • clamp meters
 • standards of frequency
 • time counters
 • electronic counters
 • stopwatches with mechanical start/stop
 • temperature calibrators

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony) 
 • provádění odborného metrologického dohledu v podnicích a provádění expertní činnosti při posuzování metrologických pracovišť
 • typové zkoušky elektroměrů