You are here

Department of primary metrology of physical chemistry

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Department of primary metrology of physical chemistry

Číslo

6016

Address

Okružní 31, 638 00 Brno

Head of Department

Mgr. Martina Vičarová

Phone: 545 555 322, 545 555 321, 545 555 334, 545 555 335 

Email: mvicarova@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • metrology in chemistry
 • volume

Kalibrované přístroje

 • flow cups
 • capillary viscometers
 • reference liquids
 • rotary viscometers
 • glass hydrometers
 • Conductivity meters
 • volumetric cylinders
 • fals
 • burrets
 • pippetes
 • automatic pipettes
 • pycnometers
 • samplers
 • syringes
 • volumetric glassware
 • piston volumetric equipment

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
 • provádění expertní posuzovatelské činnosti při akreditacích metrologických pracovišť
 • typové zkoušky výčepních nádob a metrologické posudky měřidel výše uvedených oborů
 • příprava referenčních materiálů

Další specifikace

bezpečnostní listy