You are here

Unit of primary metrology of gas volume, flow and refractometry

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Unit of primary metrology of gas volume, flow and refractometry

Číslo

5012

Address

Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

Head of Department

Ing. Tomáš Valenta

Phone: 466 670 728 105 

Email: tvalenta@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • metrology in chemistry
  • volume
  • flow
  • pressure

  Kalibrované přístroje

  • refractometers
  • gas flow meters
  • gas meters
  • gas conversion devices
  • glass volumetric vessels
  • metal volumetric vessels
  • volumetric cylinders
  • fals
  • burrets
  • pippetes
  • automatic pipettes
  • pycnometers
  • samplers
  • syringes
  • volumetric glassware
  • piston volumetric equipment
  • mechanical manometers

  Další služby

  • provádění srovnávacích zkoušek zkušeben plynoměrů autorizovaných metrologických středisek
  • provádění srovnávacích zkoušek a kruhové testy zkušebních stanic plynoměrů
  • typové zkoušky plynoměrů
  • typové zkoušky a ověřování přepočítávačů protečeného množství plynu
  • poradenská činnost uživatelům plynoměrů a průtokoměrů na plyny výrobcům a opravcům plynoměrných zařízení (plynoměrů, přepočítávačů protečeného množství plynu a souvisejících měřidel)
  • účast na tvorbě legislativy pro plynárenství
  • školení pracovníků
  • provádění zkrácených zkoušek přepočítávačů množství plynu