You are here

Unit of primary metrology of gas volume, flow and refractometry

Address

5012 - oddělení primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu kapalin a refraktometrie
Průmyslová 455, 530 03 Pardubice
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • metrology in chemistry
  • volume
  • flow
  • pressure

  Kalibrované přístroje

  • refractometers
  • gas flow meters
  • gas meters
  • gas conversion devices
  • glass volumetric vessels
  • metal volumetric vessels
  • volumetric cylinders
  • fals
  • burrets
  • pippetes
  • automatic pipettes
  • pycnometers
  • samplers
  • syringes
  • volumetric glassware
  • piston volumetric equipment
  • mechanical manometers

  Další služby

  • provádění srovnávacích zkoušek zkušeben plynoměrů autorizovaných metrologických středisek
  • provádění srovnávacích zkoušek a kruhové testy zkušebních stanic plynoměrů
  • typové zkoušky plynoměrů
  • typové zkoušky a ověřování přepočítávačů protečeného množství plynu
  • poradenská činnost uživatelům plynoměrů a průtokoměrů na plyny výrobcům a opravcům plynoměrných zařízení (plynoměrů, přepočítávačů protečeného množství plynu a souvisejících měřidel)
  • účast na tvorbě legislativy pro plynárenství
  • školení pracovníků
  • provádění zkrácených zkoušek přepočítávačů množství plynu