You are here

Department of primary metrology of pressure, vacuum and low mass flow

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Department of primary metrology of pressure, vacuum and low mass flow

Číslo

6013

Address

Okružní 31, 638 00 Brno

Head of Department

Ing. Zdeněk Krajíček Ph.D.

Phone: 545 555 297, 545 555 323, 545 555 701 

Email: zkrajicek@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

  • pressure

Kalibrované přístroje

  • vacuum gauges
  • pressure balance

Další služby

  • školení v oboru tlak, vakuum, hustota plynů, malý hmotnostní průtok a clonová měřidla protečeného množství plynu
  • odborné posudky a expertizy
  • typové zkoušky
  • aplikovaný  výzkum a vývoj v oblasti měřidel tlaku, vakua, netěsností, malého hmotnostního průtoku, clonových měřidel a hustoty plynu 

Pro informace o službách volejte přímo:

 

kalibrace tlaku primární - pístové tlakoměry

Ing. Krajíček, Ing. Richard Páviš

kalibrace tlaku sekundární − deformační a číslicové tlakoměry, převodníky tlaku

Horák,Lauč,V. Páviš, Ing. Sedlák

kalibrace vakua

Mgr. Vičar, Marek Lauč

kalibrace malého objemového a hmotnostního průtoku

Ing. Krajíček, Mgr. Vičar

kalibrace koncentrace plynu

Mgr. Vičar

kalibrace hustoty plynu

Ing. Sedlák

kalibrace heliových netěsností a hledačů netěsnosti

Mgr. Vičar

Ověřování a kalibrace clonových tratí

Ing. Hajduk