You are here

Department of weights and measures

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Department of weights and measures

Číslo

2051

Address

U Sirkárny 33/5, 370 04 České Budějovice

Head of Department

Petr Liška

Phone:  

Email: pliska@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • time and frequency
 • mass
 • volume
 • flow

Kalibrované přístroje

 • volume checking alcoholmeters
 • static storage tanks
 • positive displacement flow meters
 • positive displacement flow meters for liquid fuels
 • transport containers and tanks
 • metal standard measures
 • glass ware equipment
 • weights of classes E2 (according to OIML R111)
 • weights of classes F1 (according to OIML R111)
 • weights of classes F2 (according to OIML R111)
 • weights of classes M1 (according to OIML R111)
 • standard weights
 • special weights
 • other tangible bodies
 • weights of classes M2 (according to OIML R111)
 • weights of classes M3 (according to OIML R111)
 • non-automatic weighing instruments
 • automatic weighing instruments
 • stopwatches with mechanical start/stop

Další služby

 • realizace kontrol hotově baleného zboží podle §9a zákona č. 505/90 Sb. o metrologii v platném znění
 • výkon státní metrologické kontroly měřidel, státního metrologického dozoru (u autorizovaných metrologických středisek, u výrobců a opravců stanovených měřidel, u uživatelů měřidel)
 • registrace subjektů provádějících výrobu, opravu a montáž stanovených měřidel - § 14, 19 zákona 505/1990 Sb.o metrologii v platném znění
 • poradenská, konzultační a školící činnost v oblasti metrologie