You are here

Unit of weights and measures

Address

2051 - oddělení měr a vah
U Sirkárny 33/5, 370 04 České Budějovice
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • time and frequency
  • mass
  • volume
  • flow

  Kalibrované přístroje

  • volume checking alcoholmeters
  • static storage tanks
  • positive displacement flow meters
  • positive displacement flow meters for liquid fuels
  • transport containers and tanks
  • metal standard measures
  • glass ware equipment
  • weights of classes E2 (according to OIML R111)
  • weights of classes F1 (according to OIML R111)
  • weights of classes F2 (according to OIML R111)
  • weights of classes M1 (according to OIML R111)
  • standard weights
  • special weights
  • other tangible bodies
  • weights of classes M2 (according to OIML R111)
  • weights of classes M3 (according to OIML R111)
  • non-automatic weighing instruments
  • automatic weighing instruments
  • stopwatches with mechanical start/stop

  Další služby

  • realizace kontrol hotově baleného zboží podle §9a zákona č. 505/90 Sb. o metrologii v platném znění
  • výkon státní metrologické kontroly měřidel, státního metrologického dozoru (u autorizovaných metrologických středisek, u výrobců a opravců stanovených měřidel, u uživatelů měřidel)
  • registrace subjektů provádějících výrobu, opravu a montáž stanovených měřidel - § 14, 19 zákona 505/1990 Sb.o metrologii v platném znění
  • poradenská, konzultační a školící činnost v oblasti metrologie