Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

Subjekty, které působí v oblasti uvádění na trh a do používání neautomatických vah (zejména výrobci), musí připravovat na nabytí účinnoti nové směrnice EU 2014/31/EU. ČMI jako notifikovaná osoba č. 1383 k tomu připravil informaci zde.

Vydáno 22. 06. 2015

Ve dnech 1. a 2.12.2015 plánuje ČMI uskutečnit další běh školení na nástroje MSA a VDA automobilového průmyslu - podrobnosti viz zde.

Vydáno 21. 05. 2015

Ve dnech 18. a 19. 6. 2015 pořádá ČMI školení pro pracovníky metrologických středisek autorizovaných k výkonu ověřování tachografů. Podrobnosti, program a přihlášku naleznete zde

Vydáno 19. 05. 2015

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.