Jste zde

Další služby a školení

Podpůrné prvky legální metrologie
Některé činnosti v rámci národního metrologického systému a způsobilost subjektů k jejich vykonávání jsou specifikovány v právní úpravě metrologie a zatíženy specifikovanými požadavky a podmínkami. S jejich naplněním souvisí další odborné služby ČMI, jejichž přehled a další informace k nim naleznete po kliknutí na odkaz v nadpise tohoto odstavce.

Laboratoř elektromagnetické kompatibility (EMC), radiových zařízení a elektrické bezpečnosti
Laboratoř zajišťuje akreditované provádění testů elektromagnetické kompatibility, testů elektromagnetické interference (rušení) a elektrické bezpečnosti výrobků v eletkrotechnickém průmyslu podle příslušných harmonizovaných norem.

Certifikace referenčních materiálů
ČMI zajišťuje certifikaci referenčních materiálů (RM) v souladu s § 8 zákona č. 505/1990Sb., o metrologii v platném znění a příslušné prováděcí vyhlášky MPO.
Svou práci vykonává za účasti týmu expertů, kteří tvoří stálý poradní orgán (Komise pro RM) a vytváří týmy pro posuzování jednotlivých projektů RM. Činnost se řídí interním předpisem ČMI č. 017-MP-C001.

Výrobce referenčních materiálů
ČMI zajišťuje výrobu referenčních materiálů:  pH, elektrolytické konduktivity, plynných směsí a referenční materiály vlhkosti obilí a dusíkatých látek v obilí.

Vzdělávání a odborná školení
Český metrologický institut pořádá pravidelná školení v oblasti metrologie pro metrologie firem, školení zaměstnanců autorizovaných metrologických středisek a další pravidelné vzdělávací akce. ČMI nabízí také uspořádání speciálního školení v individuálním rozsahu a v oblasti metrologie podle požadavku zákazníka. 

Školení pracovníků AMS a úředních měřičů

Radioaktivita - produky a služby
Výroba 19 základních typů etalonů a jejich modifikace dané aktivitou, radionuklidem, objemem a tvarem

Osvědčování odborné způsobilosti pracovníků k ověřování tachografů

 

E-shop
E-shop slouží jako nástroj pro prodej fyzických produktů vedených v katalogu produktů ČMI.