Jste zde

Školení o nejistotách měření

Školící kurz: „Nejistoty měření snadno a rychle“

Obor měření: DÉLKA (GEOMETRICKÉ VELIČINY)                                                                                 zpět

Místo konání: ČMI, zasedací místnost - kinosál, Okružní 31, 638 00 Brno 

Datum konání: 

19.9. – 20.9. (dopoledne) 2018

Program školení:

 

19.9.2018

08:30

-

11:30

 

Teoretické základy stanovování nejistot, ilustrační příklady

 

 

11:30

-

12:15

 

Přestávka na oběd

 

 

12:15

 

13:45

 

Teoretické základy stanovování nejistot, ilustrační příklady - pokračování

 

 

14:00

 

16:00

 

Praktické řešení příkladů z daného oboru lektorem a účastníky školení

 

 

 

 

 

 

20.9.2018

 

08:30

-

12:00

 

Praktické řešení příkladů, zejména z oblastí 3D měření 

 

 

 

Přednášející:

RNDr. Pavel Klenovský, Ing. Tomáš Hajduk, RNDr. Simona Klenovská, doc. Ing. Vít Zelený, Ing. Jakub Sýkora, Ing. Václav Duchoň, Ing. Jan Šrámek

Stručná charakteristika kurzu:

Toto jedno a půldenní školení zaměřené na stanovování nejistot v daném oboru měření probíhá vždy pro určitou fyzikální veličinu a je určen pro pracovníky metrologických laboratoří, kteří již mají s nejistotami alespoň základní zkušenosti.

Dopolední a úvodní odpolední část bude věnována teorii stanovování nejistot s matematickým základem nezbytným pro pochopení dané tématiky a s využitím vhodných ilustrací a animací se zaměřením pro pracovníky v metrologii při stanovování konzervativního odhadu nejistot u jednoduchých procesů měření. Teoretický základ bude doplněn názornými příklady stanovování nejistot měření jak klasickým způsobem, tak využitím metody Monte Carlo.

Odpolední část prvního dne a druhý den kurzu budou zaměřeny na praktické výpočty nejistot v daném oboru měření s přímým skupinovým zapojením účastníků kurzu, druhý den zejména na stanovování nejistot u 3D-měření.

Účastníkům bude názorně předvedeno, že současné výpočetní prostředky si umí s matematikou nezbytnou pro stanovování nejistot měření snadno poradit a že jedinou výzvou je odhalení všech faktorů ovlivňujících měření (pochopení procesu měření a stanovení matematického modelu).

Každý účastník školicího kurzu obdrží příručku, která s využitím odpovídajících matematických nástrojů poskytne podrobný výklad použitých konceptů pro případné další studium a využití.

 

Potřebné pomůcky: psací potřeby, kalkulačka nebo počítač.

Organizační zajištění: Hana Kohutková, hkohutkova@cmi.cz, tel. 545555105

Cena celého kurzu: 5 000 Kč (včetně DPH)

Cena pouze 1. den: 3 500 Kč (včetně DPH)