Jste zde

Vzdělávání a odborná školení

METROLOGICKÁ ŠKOLENÍ

Metrologie tradičně hraje důležitou roli v systému řízení jakosti (QMS), který je nyní realizován ve velké většině firem. Základní požadavky jsou v současné době stanoveny normou obecné povahy ISO 9001: 2008 , zatímco podrobnější požadavky, pokud jde o metrologii (metrologická potvrzení, realizace procesu měření) jsou uvedeny v normě ISO 10012: 2003.

Téměř všechny kalibrační a zkušební laboratoře využívají systémy řízení kvality, vycházející ze specializovaných norem jako ISO/IEC 17025 a ISO 15189. Všechny tyto normy vyžadují pravidelné školení zaměstnanců, zapojených do činností souvisejících s metrologií.

Je proto přirozené, že ČMI, který je zapojenen v dlouhodobém horizontu do širokého spektra činností v oblasti metrologie, nabízí zájemcům odpovídající školení v této oblasti a to:

Školení pro metrology
Školení  o obecných  aspektech metrologie firem (zejména pro metrology společností s implementací ISO 9001:2015) - pravidelná školení pro metrology firem
Školení „Kvalita měřících systémů (MSA + VDA)“ (metrologické aspekty dané ISO TS 16949: 2009 (MSA) a VDA 5 - určeno zejména pro automobilový průmysl)
Školící kurz "Nejistoty měření snadno a rychle"

Školení na aplikaci směrnice MID - Předmětem tohoto jednodenního školení jsou informace pro aplikaci směrnice 2004/22/ES ze dne 31. března 2004, o měřicích přístrojích, v platném znění, tj. ve smyslu národní právní úpravy České republiky pro aplikaci nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb.

Školení pro pracovníky z oblasti měření teploty, vlhkosti a termofyzykálních vlastností
Š
kola teploty, vlhkosti a termofyzikálních vlastností 2019. Seminář se bude konat ve dnech 2-4. dubna 2019  v Žďárském hotelu Jehla, Kovářova 214/4. Bližší informace naleznete zde.

 

Metrolog ve zdravotnickém zařízení - Pracovní den

 

Kromě těchto kurzů o obecných aspektech metrologie mohou být na základě oboustranné dohody připravena konkrétní školení v jednotlivých oborech měření v rámci rozsahu činnosti ČMI.
Pro více informací o školeních prosím kontaktujte - RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI

 

Informace o dalších odborných akcích, týkajících se metrologie můžete nalézt na následujících stránkách:
Sdružení 4E-CZ
Český institut pro akreditaci, o.p.s
České kalibrační sdružení
Česká metrologická společnost