Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

Ve spolupráci s Unií výrobců vah ČR zveřejnil ČMI podpůrný výkladový dokument k aplikaci Ceníku metrologických výkonů pro rok 2022 při ověřování vah a závaží

Vydáno 17. 02. 2022

Při této příležitosti bychom chtěli připomenout, že mezivládní dohoda Metrická konvence byla podepsána dne 20. května 1875 v Paříži zástupci 17 států včetně tehdejšího Rakouska-Uherska.

Vydáno 17. 02. 2022

K 31.1.2022 provedl ÚNMZ a ČMI vyhodnocení realizace Koncepce rozvoje NMS usnesení vlády č. 1129/2016 - viz zde.

Vydáno 11. 02. 2022

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.