Jste zde

Osvědčení o akreditaci

Subjekt

Oblast akreditace

Číslo Osvědčení o akreditaci (OA)

Příloha k Osvědčení o akreditaci (OA)

Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků

číslo subjektu 3034

certifikace pracovníků pro funkci metrolog ve státní správě

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Osvědčení o akreditaci č. 50/2021

Příloha k OA 50/2021

TESTCOM – Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

číslo subjektu 3136

certifikace rádiových a elektrických výrobků a zařízení z hlediska telekomunikačních parametrů, elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Osvědčení o akreditaci 287/2020

Příloha k OA 287/2020

Referát MPZ

číslo subjektu 7002

organizace programů zkoušení způsobilosti v oblasti metrologie

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010

Osvědčení o akreditaci 340/2021

Příloha k OA 340/2021

Certifikační orgán pro měřidla

číslo subjektu 3112

Posuzování shody měřidel

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Osvědčení o akreditaci č. 363/2021

Příloha k OA 363/2021

Oddělení výroby standardních radionuklidových zdrojů

 

Vývoj a výroba etalonů aktivity, zkoušky těsnosti URZ

certifikát systém managementu kvality dle ISO 9001:2015


Certifikát č. 253683-2018-AQ-CZS-RvA

 

 

Kalibrační laboratoř

číslo subjektu 2202
pracoviště ČMI:

OI Praha

OI České Budějovice

OI Plzeň

OI Liberec

OI Most

OI Pardubice

OI Brno

OI Jihlava

OI Kroměříž

OI Opava

OI Olomouc

LPM Praha

TESTCOM Praha

Kalibrace v oborech definovaných v Osvědčení o akreditaci a příloze k OA

také viz sekce Kalibrace, Databáze CMC

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Osvědčení o akreditaci 280/2021

Příloha k OA 280/2021

Zkušební laboratoř

číslo subjektu 1341
pracoviště ČMI:

OI Praha

OI Pardubice

OI Brno

LPM Praha

TESTCOM Praha

Zkoušky v oborech definovaných v Osvědčení o akreditaci a příloze k OA

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Osvědčení o akreditaci 786/2020

Příloha k OA 786/2020

Výrobce referenčního materiálu

číslo subjektu 7502
pracoviště ČMI:

OI Praha (oddělení 1014)

OI Brno (oddělení 6016)

Výroba referenčních materiálů v oborech definovaných v Osvědčení o akreditaci a příloze k OA

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO 17034:2017

Osvědčení o akreditaci 465/2018

Příloha k OA 465/2018