Jste zde

Úplný program školení

Školení pro metrology

Školení  o obecných  aspektech metrologie firem (zejména pro metrology společností s implementací ISO 9001:2008) - pravidelná školení pro metrology firem
Školení pro automobilový průmysl, především metrologické aspekty dané ISO TS 16949: 2009 (MSA) a VDA 5
Školení o nejistotách měření

Školení zaměstnanců metrologických středisek k ověřování tachografů
Školení  zaměstnanců metrologických středisek autorizovaných k výkonu ověřování tachografů nebo žadatelů o tuto autorizaci se koná s přibližně čtvrtletní periodicitou.

Škola měření teploty a vlhkosti 2015
Škola měření teploty a vlhkosti 2015

                                                                                                                                                              zpět