Jste zde

Škola měření teploty a vlhkosti 2015

Český metrologický institut si Vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník semináře věnovaného problematice měření teploty a vlhkosti v průmyslu a v kalibračních laboratořích. Školení je určeno všem uživatelům průmyslové automatizace, tedy koncovým uživatelům z řad průmyslu, projekčním organizacím, výrobcům a dodavatelům průmyslové automatizace a, v neposlední řadě, také pracovníkům kalibračních laboratoří a podnikovým metrologům.
Účastníci kurzu obdrží na závěr potvrzení o absolvování kurzu, kterým lze doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.
Seminář je rozdělený na dvě části:

 • část věnovaná kalibracím měřidel teploty a vlhkosti
 • část věnovaná používání měřidel teploty a vlhkosti v technické praxi

První část je určená pro metrology, popř. další zaměstnance, kteří řídí metrologii a mají v pracovní náplni zajišťování kalibrace měřidel, resp. zabezpečování jednotnosti a správnosti měření. Vstupní informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i firem či institucí, které při své činnosti používají měřicí přístroje a nebo sami některé metrologické výkony provádějí.
Druhá část je zaměřená na praktické aspekty používání měřidel teploty a vlhkosti v každodenní praxi a je vhodná pro všechny uživatele měřidel.
Po ukončení semináře je možné složit zkoušky pro získání personálního osvědčení způsobilosti pro dále vymezenou oblast měření teploty.

Termín: 31. března až 2. dubna 2015

Místo: Hotel Zámeček Mikulov, K Vápence 6, 692 01 Mikulov (http://www.zamecekmikulov.cz/)

Garant akce: Dr. Ing. Radek Strnad, ČMI, tel. +420 739 343 457

Organizační zajištění: Ing. Lenka Kňazovická, ČMI, tel. +420 727 851 867


Program školení:
Prezence 31. 3. 2015 od 830 hod
Zahájení kurzu 10:00 hod
Ukončení kurzu 2. 4. 2015 v odpoledních hodinách

Témata:

1. Blok - kalibrace (31.3.-1.4.2015)

 • Požadavky normy 17025 na kalibrační a zkušební laboratoře
 • Použití EA 4/02 v praxi kalibrační laboratoře
 • Přístrojové vybavení laboratoře teploty, vlhkosti a externího měření
 • Vlastnosti přístrojového vybavení - metody měření a vyhodnocení – kontaktní a bezkontaktní teplota, vlhkost a externí výkony
 • Měření povrchové teploty
 • Nastavení regulátorů termostatů
 • Porovnání kalibrace etalonů teploty v pevných bodech a porovnáním
 • Drift etalonů – odporové snímače teploty a termoelektrické snímače teploty
 • Projekt zlepšení možností realizace teplotní stupnice - NOTED
 • Vlastnosti optiky na měření a chyby při kalibracích IČ teploměrů

2. Blok - používání měřidel (1-2.4.2015)

 • Měření vlhkosti a teploty - základní principy
 • Typové zkoušky odporových snímačů teploty
 • Drift termoelektrických snímačů teploty
 • Vliv média na snímače vlhkosti
 • Vliv tlaku na snímače vlhkosti
 • Měření vlhkosti pevných látek – projekt Metefnet
 • Měření teploty pro laboratoře délky – projekt TIM
 • Výsledky projektu zlepšení provozu elektráren
 • Měření teplot vyšších než 1000 °C – projekt Hitems
 • Metrologie pro meteorologii – projekt Meteomet
 • Měření povrchové teploty v průmyslu – projekt Empress
 • Měření termálních vlastností pevných látek – projekt Therm
 • Metrologie nedestruktivního testování materiálů – projekt VITCEA
 • Metrologie při měření abraze – projekt Metrossion
 •  Použití termokamer pro kvalitativní analýzu

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám (je domluvena speciální cena po uvedení kódu „ČMI“ na pořádání této akce).

Adresa hotelu:
Hotel Zámeček Mikulov, K Vápence 6, 692 01 Mikulov Recepce: Tel.: +420 519 512 855, +420 725 806 992, E-mail: recepce@zamecekmikulov.cz

Organizační pokyny

Účastnický poplatek je

1.blok2.blok1.+.2.blok
   3300,-   3300,-6000,-

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedená cena je smluvní. Při neúčasti se nevrací účastnický poplatek, přihlášenému budou zaslány studijní materiály v elektronické formě.

Účastnický poplatek je možné zaplatit také na místě konání semináře.

Podobory a cena za absolvování zkoušky pro získání personálního osvědčení odborné způsobilosti včetně právní úpravy podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- kalibrace termoelektrických článků 4 300,-
- kalibrace odporových teploměrů 4 300,-
- kalibrace indikačních teploměrů 4 300,-
- kalibrace infračervených teploměrů 4 300,-
POZN. V případě kumulace podoborů bude cena stanovena individuálně.

Přihlášeným zájemcům o výše uvedené přezkoušení bude následně obratem zaslán příslušný okruh témat pro možnou přípravu a základní informace o průběhu (rozsahu) zkoušky.

Platbu poukažte na konto ČMI u KB č.ú. 70338-621/0100, VS 151012.

Přihlášku můžette stahnout zde

Do přihlášky, prosím, uveďte informace o fakturační adrese včetně DIČ a IČ.

Daňový doklad bude předán v rámci registrace na seminář.

Na závěr bude účastníkům vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Prosíme, nechť se zájemci přihlásí na e-mailové adrese lknazovicka@cmi.cz s kopií na rstrnad@cmi.cz co nejdříve, nejpozději však do 25. 2. 2015