Jste zde

vzdělávání pro metrology

Školení zaměstnanců autorizovaných metrologických středisek určených k výkonu ověřování tachografů

V roce 2018 jsou vypsány tyto termíny školení:

Termín školeníprogram a přihláškamateriály ke školenípočet volných míst
6. - 7. 3. 2018zdezde0
29. - 30. 5. 2018zdezde23
16. - 17. 10. 2018zdezde45


Cílem školení je poskytnout informace pro přípravu na úspěšné absolvování zkoušek pro získání dokumentu (Osvědčení) dokládajícího způsobilost k ověřování tachografů v rámci AMS.

Školení je určeno pro:

 • nové vedoucí a výkonné pracovníky subjektů, které se rozhodly požádat o autorizaci k ověřování tachografů,
 • nové pracovníky již autorizovaných subjektů,
 • držitele Osvědčení vydaného ČMI s ukončenou platností (platnost  je 5 roků),
 • držitele platného Osvědčení v rámci zdokonalovacího školení.
   

Náplň školení:

 • základy metrologie,
 • příprava na autorizaci,
 • výklad Nařízení EU k dané problematice,
 • metody zkoušení tachografů při ověřování,
 • praktický výcvik zaměřený na seznámení se zařízením pro ověřování tachografů a jeho obsluhou.
   

Předmětem 1. dne školení jsou témata obsahující výklad základů metrologie a její právní úpravy, dále informace pro subjekty připravující se na autorizaci, nebo připravující se k opakovanému prověření způsobilosti k ověřování tachografů. Hlavní náplní je výklad požadavků na systém managementu jakosti AMS, kvalifikaci personálu a postup při tvorbě příručky jakosti ve smyslu požadavků MP 002.

Program 2. dne školení obsahuje výklad Nařízení EU, seznámení s jednotlivými typy tachografů a zařízení pro jejich ověřování, metody zkoušení tachografů, praktický výcvik zaměřený na seznámení se zařízením pro ověřování tachografů a jeho obsluhou.

Účastníci školení obdrží rozsáhlé písemné materiály potřebné k přípravě na zkoušky a dokumenty nezbytné při činnosti AMS.

Školení se koná v ČMI, Okružní 31, 638 00  Brno (Lesná). mapa

Účastnický poplatek činí 2 200 Kč, vč. DPH, za osobu a každý den; vrací se pouze v případě zrušení školení. V případě, že se přihlášená osoba nemůže školení zúčastnit, bude respektována účast náhradníka nebo přihlášenému budou zaslány studijní materiály, pokud si je vyžádá.

Organizační garant školení: Markéta Blahová, tel.: 734 797 001, e-mail: mblahova@cmi.cz

Odborný garant školení: Lukáš Rutar, tel.: 602 527 025, e-mail: lrutar@cmi.cz

Účast na školení je podmíněna podáním přihlášky na příslušném formuláři.

Adresy pro podání přihlášek:

mblahova@cmi.cz

nebo

Český metrologický institut
Markéta Blahová
Okružní 31
638 00 Brno

 

Zkoušky pracovníků AMS

Informace a termíny zkoušek k vydání osvědčení pro ověřování tachografů najde zde:

Termín zkouškypočet volných míst
23. 4. 20180
14. 5. 20180
21. 5. 20180
11. 6. 20180
9. 7. 20185
13. 8. 20185
10. 9. 20184
1. 10. 20180
5. 11. 20185
3. 12. 20185

Maximální kapacita osob zkoušených v jednom termínu je 5 osob. Ve specifických případech může být kapacita, s ohledem na účastnickou a odbornou strukturu v daném termínu zkoušek, upravena.

Termín zkoušky si rezervujte odesláním vyplněné žádosti na tyto adresy:
Lukáš Rutar, e-mail: lrutar@cmi.cz
Ing. Radim Bočánek, e-mail: rbocanek@cmi.cz

 

Ke zkoučce je nutné přinést:

 • žádost o vydání osvědčení,
 • platné osvědčení od výrobce(ů) měřidel (kopie),
 • veškeré vybavení, které pracovník AMS potřebuje k úřednímu ověření tachografu, o jehož typ žádá. (Zejména se jedná o etalonové vybavení - CTCII / MK2/….; zdroj napájení; formuláře zápisu, záznamu; AT záznamové kotoučky; DT – papírové roličky do tachografu; psací potřeby,… atd.)

Pro zkoušku není potřeba mít sebou úřední razítko, úřední značky, plombovací kleště ani vybavení pro odhalování případné manipulace s digitálními tachografy a snímači.

nahoru