Jste zde

vzdělávání pro metrology

Školení zaměstnanců autorizovaných metrologických středisek určených k výkonu ověřování tachografů

V roce 2017 jsou vypsány tyto termíny školení:

Termín školeníprogram a přihláškamateriály ke školenípočet volných míst
5. - 6. 4. 2017zdezde0
20. - 21. 6. 2017zdezde14
17. - 18. 10. 2017zdezde0


Cílem školení je poskytnout informace pro přípravu na úspěšné absolvování zkoušek pro získání dokumentu (Osvědčení) dokládajícího způsobilost k ověřování tachografů v rámci AMS.

Školení je určeno pro:

 • nové vedoucí a výkonné pracovníky subjektů, které se rozhodly požádat o autorizaci k ověřování tachografů,
 • nové pracovníky již autorizovaných subjektů,
 • držitele Osvědčení vydaného ČMI s ukončenou platností (platnost  je 5 roků),
 • držitele platného Osvědčení v rámci zdokonalovacího školení.
   

Náplň školení:

 • základy metrologie,
 • příprava na autorizaci,
 • výklad Nařízení EU k dané problematice,
 • metody zkoušení tachografů při ověřování,
 • praktický výcvik zaměřený na seznámení se zařízením pro ověřování tachografů a jeho obsluhou.
   

Předmětem 1. dne školení jsou témata obsahující výklad základů metrologie a její právní úpravy, dále informace pro subjekty připravující se na autorizaci, nebo připravující se k opakovanému prověření způsobilosti k ověřování tachografů. Hlavní náplní je výklad požadavků na systém managementu jakosti AMS, kvalifikaci personálu a postup při tvorbě příručky jakosti ve smyslu požadavků MP 002.

Program 2. dne školení obsahuje výklad Nařízení EU, seznámení s jednotlivými typy tachografů a zařízení pro jejich ověřování, metody zkoušení tachografů, praktický výcvik zaměřený na seznámení se zařízením pro ověřování tachografů a jeho obsluhou.

Účastníci školení obdrží rozsáhlé písemné materiály potřebné k přípravě na zkoušky a dokumenty nezbytné při činnosti AMS.

Školení se koná v ČMI, Okružní 31, 638 00  Brno (Lesná). mapa

Účastnický poplatek činí 2 200 Kč, vč. DPH, za osobu a každý den; vrací se pouze v případě zrušení školení. V případě, že se přihlášená osoba nemůže školení zúčastnit, bude respektována účast náhradníka nebo přihlášenému budou zaslány studijní materiály, pokud si je vyžádá.

Organizační garant školení: Markéta Blahová, tel.: 734 797 001, e-mail: mblahova@cmi.cz

Odborný garant školení: Lukáš Rutar, tel.: 602 527 025, e-mail: lrutar@cmi.cz

Účast na školení je podmíněna podáním přihlášky na příslušném formuláři.

Adresy pro podání přihlášek:

mblahova@cmi.cz

nebo

Český metrologický institut
Markéta Blahová
Okružní 31
638 00 Brno

nahoru