Jste zde

Vzdělávání pracovníků

Školení pracovníků AMS a úředních měřičů

V roce 2019 jsou vypsány tyto termíny školení:

TERMÍN ŠKOLENÍ
PŘIHLÁŠKA A PROGRAM
POČET VOLNÝCH MÍST
12. - 13. 3. 2019přihláška / program0
21. - 22. 5. 2019přihláška / program0
8. - 9. 10. 2019přihláška / programkurz je zcela naplněn


Cílem školení je poskytnout základní informace o:

 • související české a evropské právní úpravě metrologie,
 • základech všeobecné metrologie,  
 • zavádění a udržování systému managementu kvality v Autorizovaných metrologických střediscích (AMS) a u subjektů Úředního měření (ÚM) a postupu pro získání Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel pro AMS, resp. Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření pro ÚM,
 • postupu při udělování autorizace pro AMS a ÚM od ÚNMZ,
 • postupu pro získání osobního dokladu způsobilosti k výkonu autorizované činnosti (Osvědčení, Certifikát),
 • postupu pro registraci subjektů, kteří hodlají stanovená měřidla opravovat, popř. provádět jejich montáž aj.

Školení je určeno pro:

 • vedoucí a výkonné pracovníky AMS a ÚM,
 • manažery kvality AMS a ÚM,
 • držitele osobních dokladů způsobilosti (osvědčení, certifikátů) v oblasti ověřování stanovených měřidel a úředního měření,
 • pracovníky registrovaných subjektů pro opravy anebo montáže stanovených měřidel.

 

Druhý den školení je zaměřen na problematiku ověřování tachografů, zejména na:

 • související českou a evropskou právní úpravu a závazné předpisy pro ověřování,  
 • postup při ověřování,
 • používané etalony a další měřidla a zařízení pro ověřování,
 • kalibraci pracovních etalonů a pracovních měřidel používaných při ověřování,
 • praktický výcvik (měření na zkušební dráze, obsluha a použití etalonů a dalších měřidel, další praktické aspekty).

Detailní informace o školení vč. časového harmonogramu všech přednášek naleznete v programu školení - viz tabulka výše.

Každý účastník školení obdrží písemné materiály dle jeho zaměření (ověřování stanovených měřidel / úřední měření). Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění přihlášky, zejména označení, zda jste pracovník AMS nebo úřední měřič.

Školení se koná v ČMI, Okružní 31, 638 00  Brno (Lesná). mapa

Účastnický poplatek činí 2 700 Kč, vč. DPH, za osobu a každý den.

 • Organizační garant školení: Markéta Blahová, tel.: 734 797 001, e-mail: mblahova@cmi.cz
 • Odborný garant školení: Lukáš Rutar, tel.: 602 527 025, e-mail: lrutar@cmi.cz

Účast na školení je podmíněna podáním přihlášky na interaktivním formuláři (viz tabulka výše), který lze vyplnit přímo v počítači nebo jiném zařízení a odeslat jako přílohu e-mailem na adresu mblahova@cmi.cz.

 


Doplňující informace

Následující informace jsou určeny pouze pro žadatele o vydání Osvědčení o odborné způsobilosti k ověřování tachografů. Pro získání Osvědčení z ostatních oborů postupujte dle pokynů zde. Pro získání Certifikátu postupujte dle pokynů zde.

Termíny zkoušek pro obor tachografy:

Termín zkouškypočet volných míst
1. 4. 20190
8. 4. 20190
20. 5. 20190
3. 6. 20190
8. 7. 20190
12. 8. 20190
14. 10. 20190
4. 11. 20190
2. 12. 20190
  

Maximální kapacita osob zkoušených v jednom termínu je 7 osob. Ve specifických případech může být kapacita, s ohledem na účastnickou a odbornou strukturu v daném termínu zkoušek, upravena.

Termín zkoušky si rezervujte odesláním vyplněné žádosti na tyto adresy:
Lukáš Rutar, e-mail: lrutar@cmi.cz
Ing. Radim Bočánek, e-mail: rbocanek@cmi.cz

 

Ke zkoučce je nutné přinést:

 • žádost o vydání osvědčení,
 • platné osvědčení od výrobce(ů) měřidel (kopie),
 • veškeré vybavení, které pracovník AMS potřebuje k úřednímu ověření tachografu, o jehož typ žádá. (Zejména se jedná o etalonové vybavení - CTCII / MK2/….; zdroj napájení; formuláře zápisu, záznamu; AT záznamové kotoučky; DT – papírové roličky do tachografu; psací potřeby,… atd.)

Pro zkoušku není potřeba mít sebou úřední razítko, úřední značky, plombovací kleště ani vybavení pro odhalování případné manipulace s digitálními tachografy a snímači.

nahoru