Jste zde

Vzdělávání pracovníků

 

Školení pracovníků AMS a úředních měřičů

Pro rok 2020 jsou vypsány tyto termíny školení:

UPOZORNĚNÍ: V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a doporučovanými preventivními opatřeními ze strany státu, může dojít ke zrušení nebo přesunutí školení na pozdější termín. Sledujte webové stránky ČMI.

TERMÍN ŠKOLENÍ

PŘIHLÁŠKA

PROGRAM

POČET VOLNÝCH MÍST

3. - 4. 3. 2020

přihláška

 

program školení
platný pro všechny termíny

Školení začíná v 9:00 h

 

0

19. - 20. 5. 2020

přihláška

4

20. - 21. 10. 2020

přihláška

39


Cílem školení je poskytnout základní informace o:

 • související české a evropské právní úpravě metrologie,
 • základech všeobecné metrologie,  
 • zavádění a udržování systému managementu kvality v Autorizovaných metrologických střediscích (AMS) a u subjektů Úředního měření (ÚM) a postupu pro získání Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel pro AMS, resp. Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření pro ÚM,
 • postupu při udělování autorizace pro AMS a ÚM od ÚNMZ,
 • postupu pro získání osobního dokladu způsobilosti k výkonu autorizované činnosti (Osvědčení, Certifikát).

Školení je určeno pro:

 • vedoucí a výkonné pracovníky AMS a ÚM,
 • manažery kvality AMS a ÚM,
 • držitele osobních dokladů způsobilosti (osvědčení, certifikátů) v oblasti ověřování stanovených měřidel a úředního měření.

Druhý den školení je zaměřen na problematiku ověřování tachografů, zejména na:

 • související českou a evropskou právní úpravu a závazné předpisy pro ověřování,  
 • postup při ověřování,
 • používané etalony a další měřidla a zařízení pro ověřování,
 • kalibraci pracovních etalonů a pracovních měřidel používaných při ověřování,
 • praktický výcvik (měření na zkušební dráze, obsluha a použití etalonů a dalších měřidel, další praktické aspekty).

Detailní informace o školení vč. časového harmonogramu všech přednášek naleznete v programu školení - viz tabulka výše.

Každý účastník školení obdrží písemné materiály dle jeho zaměření (ověřování stanovených měřidel / úřední měření). Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění přihlášky, zejména označení, zda jste pracovník AMS nebo úřední měřič.

Školení se koná v ČMI, Okružní 31, 638 00  Brno (Lesná). mapa

Účastnický poplatek činí 2 900 Kč, vč. DPH, za osobu a každý den.

 • Organizaci zajišťuje: Markéta Blahová, tel.: 734 797 001, e-mail: mblahova@cmi.cz
 • Odborný garant školení: Lukáš Rutar, tel.: 602 527 025, e-mail: lrutar@cmi.cz

Účast na školení je podmíněna podáním přihlášky na interaktivním formuláři (viz tabulka výše), který lze vyplnit přímo v počítači nebo jiném zařízení a odeslat jako přílohu e-mailem na adresu mblahova@cmi.cz.


Doplňující informace

Následující informace jsou určeny pouze pro žadatele o vydání Osvědčení o odborné způsobilosti k ověřování tachografů. Pro získání Osvědčení z ostatních oborů postupujte dle pokynů zde. Pro získání Certifikátu postupujte dle pokynů zde.

Termíny zkoušek pro obor tachografy:

Termín zkouškypočet volných míst
8. 6. 20200
13. 7. 20205
10. 8. 20205
14. 9. 20205
29. 10. 20205
18. 11. 20205
14. 12. 20205

Maximální kapacita osob zkoušených v jednom termínu je 5 osob. Ve specifických případech může být kapacita, s ohledem na účastnickou a odbornou strukturu v daném termínu zkoušek, upravena.

Termín zkoušky si rezervujte odesláním vyplněné žádosti na tyto adresy:
Lukáš Rutar, e-mail: lrutar@cmi.cz
Ing. Radim Bočánek, e-mail: rbocanek@cmi.cz

 

Ke zkoušce je nutné přinést:

 • žádost o vydání osvědčení,
 • platné osvědčení od výrobce(ů) měřidel (kopie),
 • veškeré vybavení, které pracovník AMS potřebuje k úřednímu ověření tachografu, o jehož typ žádá. (Zejména se jedná o etalonové vybavení - CTCII / MK2/….; zdroj napájení; formuláře zápisu, záznamu; AT záznamové kotoučky; DT – papírové roličky do tachografu; psací potřeby,… atd.)

Pro zkoušku není potřeba mít s sebou úřední razítko, úřední značky, plombovací kleště ani vybavení pro odhalování případné manipulace s digitálními tachografy a snímači.

nahoru