Jste zde

Vzdělávání pro pracovníky AMS a úřední měřiče

Školení pracovníků AMS a úředních měřičů

V roce 2018 jsou vypsány tyto termíny školení:

TERMÍN ŠKOLENÍ
PŘIHLÁŠKA A PROGRAM
POČET VOLNÝCH MÍST
6. - 7. 3. 2018školení již proběhlo0
29. - 30. 5. 2018školení již proběhlo0
16. - 17. 10. 2018přihláška | program0


Cílem školení je poskytnout kompletní a aktuální informace pro úspěšné absolvování zkoušek pro získání dokumentu dokládajícího způsobilost k ověřování stanovených měřidel nebo k výkonu úředního měření (Osvědčení / Certifikát), a pro ostatní zájemce v rámci průběžného udržování znalostí z oblasti legální metrologie.

Školení je určeno pro:

 • vedoucí a výkonné pracovníky subjektů, které se rozhodly požádat o autorizaci k ověřování stanovených měřidel,
 • osoby, které se rozhodly požádat o autorizaci k výkonu úředního měření,
 • pracovníky již autorizovaných subjektů,
 • úřední měřiče,
 • držitele Osvědčení o odborné způsobilosti k ověřování stanovených měřidel vydaného ČMI,
 • držitele osobního Certifikátu vydaného ČMI.

Náplň školení:

 • základy všeobecné metrologie,
 • právní úprava metrologie,
 • požadavky na zavedení a trvalé udržování systému managementu kvality,
 • příprava k autorizaci,
 • legislativní a praktické aspekty ověřování stanovených měřidel / úředního měření,
 • legislativa a praktický výcvik zaměřený na seznámení se zařízením pro ověřování tachografů a jeho obsluhou.

Druhý den školení je zaměřen na problematiku ověřování tachografů vč. praktické ukázky měření na zkušební dráze.

Detailní informace o školení vč. časového harmonogramu všech přednášek naleznete v programu školení - viz tabulka výše.

Každý účastník školení obdrží písemné materiály dle jeho zaměření (ověřování stanovených měřidel / úřední měření). Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění přihlášky, zejména označení, zda jste pracovník AMS nebo úřední měřič.

Školení se koná v ČMI, Okružní 31, 638 00  Brno (Lesná). mapa

Účastnický poplatek činí 2 200 Kč, vč. DPH, za osobu a každý den.

 • Organizační garant školení: Markéta Blahová, tel.: 734 797 001, e-mail: mblahova@cmi.cz
 • Odborný garant školení: Lukáš Rutar, tel.: 602 527 025, e-mail: lrutar@cmi.cz

Účast na školení je podmíněna podáním přihlášky na interaktivním formuláři (viz tabulka výše), který lze vyplnit přímo v počítači nebo jiném zařízení a odeslat jako přílohu e-mailem na adresu mblahova@cmi.cz.

 


Doplňující informace

Následující informace jsou určeny pouze pro žadatele o vydání Osvědčení o odborné způsobilosti k ověřování tachografů. Pro získání Osvědčení z ostatních oborů postupujte dle pokynů zde. Pro získání Certifikátu postupujte dle pokynů zde.

Termíny zkoušek pro obor tachografy:

Termín zkouškypočet volných míst
1. 10. 20180
5. 11. 20180
3. 12. 20180
14. 1. 20190
4. 2. 20192
4. 3. 20194
1. 4. 20192
20. 5. 20194
3. 6. 20195
8. 7. 20195

Maximální kapacita osob zkoušených v jednom termínu je 5 osob. Ve specifických případech může být kapacita, s ohledem na účastnickou a odbornou strukturu v daném termínu zkoušek, upravena.

Termín zkoušky si rezervujte odesláním vyplněné žádosti na tyto adresy:
Lukáš Rutar, e-mail: lrutar@cmi.cz
Ing. Radim Bočánek, e-mail: rbocanek@cmi.cz

 

Ke zkoučce je nutné přinést:

 • žádost o vydání osvědčení,
 • platné osvědčení od výrobce(ů) měřidel (kopie),
 • veškeré vybavení, které pracovník AMS potřebuje k úřednímu ověření tachografu, o jehož typ žádá. (Zejména se jedná o etalonové vybavení - CTCII / MK2/….; zdroj napájení; formuláře zápisu, záznamu; AT záznamové kotoučky; DT – papírové roličky do tachografu; psací potřeby,… atd.)

Pro zkoušku není potřeba mít sebou úřední razítko, úřední značky, plombovací kleště ani vybavení pro odhalování případné manipulace s digitálními tachografy a snímači.

nahoru