Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

Český metrologický institut implementoval do svého systému Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018.

Vydáno 27. 05. 2018

ČMI OI Praha zavádí novou službu: kalibrace DC odporových a teplotních mostů pracujících na principu měření poměru dvou elektrických odporů v rozsahu odporu od 0,000 1 Ohm do 1 GOhm, jiné rozsahy po dohodě. Rozsah od 0,1 Ohm do 1 MOhm je v souladu s CIPM MRA, s nejistotami od 0,011 ppm. Další informace naleznete zde https://www.cmi.cz/orgunit/department/53#.

Vydáno 08. 11. 2017

Český metrologický institut
Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Česká asociace sester


pořádají pracovní den na téma

Vydáno 12. 10. 2017

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.