Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

ČMI vydal Rozhodnutí, kterým se povoluje krátkodobé používání stanovených měřidel mezi opravou a následným ověřením po dobu 30 dní.

Vydáno 27. 02. 2023

V návaznosti na aktuální problematiku COVID-19 navrhl hlavní řešitel projektu jeho rozšíření ve prospěch ČMI o simulaci metodou Monte Carlo. Projekt je zaměřen vývoj metod pro neinvazivní diagnostiku mikrostruktury měkkých tkání a tedy i plic, které jsou při nemoci COVID-19 obvykle dost zasaženy. Bližší informace o projektu viz příloha. 

Vydáno 05. 05. 2020

S nástupem celosvětové epidemie Covid se výrazně rozšířilo měření telesné teploty občanů termokamerami při vstupu do různých prostor. Informaci ČMI k této problematice naleznete zde

Vydáno 30. 04. 2020

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.