You are here

Events

          

European Partnership on Metrology Call 2024

Partnering meeting

 

d07 Digitalisation route for dimensional nanometrology

12th July 2024 9.00 am – 5.00 pm (CEST)

r03 Traceability for AC voltage at frequencies up to 100 MHz

2nd July 2024 9.00 am – 5.00 pm (CEST)

 

Czech Metrology Institute, Brno, Czech Republic

Partnering meetings will be held online.

 

PARTICIPANT REGISTRATION

Please submit this form by the 30th June 2024.

 In case of any questions or difficulties, please contact vpolouckova@cmi.cz.

Training online sessions for all parties interested in joining a consortium are organised by EURAMET MSU. For more details see METPART.

Event starts:
Thursday, 13. June 2024 - 17:00

Český metrologický institut, oblastní inspektorát Brno, ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického nabízí v červnu 2024 tato tematická školení pro pracovníky v metrologii a kvalitě:

24. 6. 2024
Základy profilových parametrů textury, srovnání parametrů textury podle ISO 4287 a ISO 21920
25. 6. 2024
Průmyslová metrologie v 21. století
26. 6. 2024
Způsobilost a použitelnost pracovních měřidel ve firmě (dle ISO 22514-7:2001, ČSN EN ISO 14253-1:2018 a dalších)
27. 6. 2024
Nejistoty délkových měření v metrologické laboratoři

Kurzy jsou samostatné, je možné přihlásit se na libovolnou kombinaci z nich. Podrobnější informace o nabízených kurzech lze nalézt v přiloženém dokumentu.

Počet hodin pro každé školení: 6 (začátek v 9.00)

Místo konání: budova FSI A1, 13. patro, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Cena: 5600 Kč/osoba/kurz

Kontakt: Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (jsramek@cmi.cz), doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (jankovych@fme.vutbr.cz)

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Uchazeč podáním přihlášky bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje poskytnuté při registraci budou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, v nezbytném rozsahu zpracovány oprávněnými zaměstnanci ČMI za účelem:
  • uspořádání tohoto školení,
  • zasílání pozvánek na další relevantní akce pořádané ČMI.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro dosažení výše uvedených účelů a dobu stanovenou pro archivaci.
 3. Uchazeč podáním přihlášky rovněž souhlasí s oprávněním správce pořizovat z průběhu konání školení fotografie a s jejich uveřejněním na webových stránkách ČMI (www.cmi.cz).
 4. Uchazeč jako subjekt údajů je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy:
  • uplatnit vůči ČMI právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování;
  • podat stížnost u dozorového úřadu.
Event starts:
Monday, 24. June 2024 - 9:00