Jste zde

PROGRAM MPZ

OZNAČENÍ

NÁZEVZAHÁJENÍREFERENČNÍ LABORATOŘŽÁDOST KE STAŽENÍ
100-23Mikrometr a posuvka04/2023OI BrnoŽÁDOST
200-23Koncové měrky do 100 mm04/2023OI BrnoŽÁDOST
300-23Měřická pásma z různých materiálů (do 50 m)04/2023LPM PrahaŽÁDOST
400-23Indukční průtokoměr DN 1504/2023OI BrnoŽÁDOST
500-23Rotační plynoměr05/2023OI PardubiceŽÁDOST
600-23Momentové klíče05/2023OI Kroměř힎ÁDOST
700-23Siloměry a měření síly05/2023OI Kroměř힎ÁDOST
800-23Skleněné teploměry05/2023OI BrnoŽÁDOST
900-23Měření teploty a vlhkosti v klimatické komoře05/2023OI PrahaŽÁDOST
1000-23Termoelektrický snímač teploty typu N a S05/2023OI PrahaŽÁDOST
1100-23Odporový snímač teploty SPRT06/2023OI PrahaŽÁDOST
1200-23Převodníky tlaku06/2023OI BrnoŽÁDOST
1300-23Stejnosměrné elektrické odpory06/2023OI BrnoŽÁDOST
1400-23Pístové pipety do 1000 ul (manuální a elektronické)06/2023OI BrnoŽÁDOST
1500-23Měřicí transformátory proudu a napětí06/2023OI PrahaŽÁDOST
1600-23Párované odporové snímače teploty Pt 10006/2023OI BrnoŽÁDOST
1700-23Vyhodnocovací jednotka kombinovaných měřidel tepla (voda a pára)06/2023OI BrnoŽÁDOST
1800-23Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel06/2023OI BrnoŽÁDOST
1900-23Přístroje na měření tlaku krve06/2023OI PrahaŽÁDOST
2000-23Měření rychlosti proudění vzduchu09/2023OI BrnoŽÁDOST
2100-23Měření drsnosti povrchu09/2023LPM PrahaŽÁDOST
2200-23Měření malých hmotnostních průtoků09/2023OI BrnoŽÁDOST
2300-23Stanovení obsahu propanu v dusíku12/2023OI PrahaŽÁDOST
2400-23Stanovení obsahu oxidu siřičitého v dusíku12/2023OI PrahaŽÁDOST
2500-23Složení a vlastnosti zemního plynu12/2023OI PrahaŽÁDOST