Jste zde

Kontakty

Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Mgr. Martin Vičar Ph.D. vedoucí oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku mvicar@cmi.cz 545 555 299, 545 555 323 734 411 406
Bc. Václav Páviš metrolog vpavis@cmi.cz 545 555 237, 545 555 228, 545 555 240
Mgr. Dominik Pražák Ph.D. metrolog dprazak@cmi.cz 545 555 226 734 681 579
Ing. Richard Páviš metrolog rpavis@cmi.cz 545 555 237, 545 555 235
Ing. Tomáš Hajduk Ph.D. metrolog thajduk@cmi.cz 545 555 225 737 292 043
Marek Lauč metrolog mlauc@cmi.cz 545 555 326
Bc. Ivana Hajduková metrolog ihajdukova@cmi.cz 545 555 224 731 623 207
Ing. Václav Sedlák Ph.D. metrolog vsedlak@cmi.cz 545 555 226, 545 555 215 607 029 211
Mgr. Renata Řeháková metrolog rrehakova@cmi.cz 545 555 224
Zdeněk Přidal metrolog zpridal@cmi.cz 545 555 224