Jste zde

Státní etalon momentu síly EZMS 1 kN.m

Název etalonu: Státní etalon síly EZMS 1 kN·m

Kódové označení: ECM 150-6/06-032

Rok vyhlášení: 2006

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Smysl zatěžování pravotočivý2 N·m – 1 kN·m1·10-4
Smysl zatěžování levotočivý2 N·m – 1 kN·m1·10-4

Státní etalon EZMS 1 kN·m je určen pro kalibraci etalonových snímačů momentu síly do 1 kN·m  při pravotočivém i levotočivém momentu síly.

Etalon byl vyvinut a zkonstruován pracovníky oddělení síly a momentu síly ČMI LPM Praha pod vedením Ing. M. Chlumského jako náhrada za původní etalon, který byl zcela zničen při povodni v roce 2002 a již nesplňoval nároky na primární etalonáž momentu síly. Výroba dílů byla provedena v kooperaci v MP NÁSTROJÁRNA v Úpici a na KOVO IDA v Malých Svatoňovicích. Po dokončení laboratoří síly v Praze 5 byl etalon postaven v těchto laboratořích. Do provozu byl uveden v roce 2004. Teoretickou i experimentální prací v letech 2002-2005  se týmu oddělení síly podařilo etalon po vědecko-technické stránce připravit na vyhlášení státním etalonem, jež úspěšně proběhlo roku 2006.

Kalibrační moment etalonu je definován jako vektorový součin síly generované působením gravitačního pole země na zatěžovací tělesa etalonu a délky ramena etalonu. Etalon má dva systémy zatěžovacích těles. Jeden systém je pro realizaci pravotočivého momentu síly a druhý systém pro realizaci levotočivého momentu síly. Každý systém obsahuje 19 těles vyrobených z nerezavějící austenitické oceli. Rameno je dvojzvratné se stejnou délkou pro každý smysl momentu síly. Je uloženo ve dvojici kuličkových ložisek.

V letech 2017 až 2021 v rámci koncepce NMS byl tento státní etalon přestavěn na použití vzduchového ložiska. Tato přestavba umožnila snížit CMC etalonu z 0,05% na 0,01%.

Moment síly generovaný etalonem je dán rovnicí:

Kde značí:

M

...........….

moment síly generovaný etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

l...............délka ramena momentu síly,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT

...........….

hustota zatěžovacích těles.

Obrázková galerie: