Jste zde

Státní etalon momentu síly ZEZMS 10 kN.m

Název etalonu: Státní etalon momentu síly ZEZMS 10 kN.m

Kódové označení: ECM 150-11/22-68

Rok vyhlášení: 2022

Pracoviště: odd. 6252 ČMI OI Kroměříž

Garant: Ing. Vít Petřík

Počet zajišťovaných CMC řádků: -

Státní etalon pro jednotku momentu síly je kompaktní zařízení s přímým zatěžováním, které sestává z jednoho systému zatěžovacích těles a ramene momentu síly uloženého pomocí valivých ložisek. Systém zatěžování je jeden pro pravotočivý i levotočivý smysl momentu síly. Změna smyslu momentu síly se provádí změnou instalace ramene vpravo či vlevo od osy otáčení. Zatěžovací tělesa společně s ramenem momentu síly realizují jednotku momentu v rozsahu od 0,5 kN·m do 10 kN·m. Součástí etalonového zařízení jsou elektrické silové a ovládací obvody pro ovládání elektromotoru vyrovnávací (neměřicí) části zatěžovacího ústrojí. Zatěžovací tělesa jsou při kalibraci měřidla momentu síly ručně pokládána jedno na druhé, vždy v množství potřebném pro měřený rozsah.

Rozhodujícími částmi etalonového zařízení, kterými je definována jednotka momentu síly jsou zatěžovací tělesa a rameno momentu síly. Jednotka momentu síly je definována jako součin silového účinku gravitačního pole země na zatěžovací tělesa dané hmotnosti a délky ramene momentu síly.

Státní etalon momentu síly do 10 kN.m je tvořen následujícími částmi:

a) etalonové zařízení momentu síly ZEZMS 10 kN·m (kompaktní jednoúčelové zařízení, které tvoří jeden celek), sestávající z následujících základních částí:

-  systém zatěžovacích těles pro zatěžování,

-  rameno momentu síly,

-  uložení ramene s valivými ložisky,

-  rám stroje,

-  převodové ústrojí se servopohonem,

-  elektrický rozvaděč,

-  ovládací panel.

b) referenční snímač momentu síly výrobce Hottinger Baldwin Messtechnik, typ TB2/10 kN·m v,

c) zdvihací zařízení – sloupového otočného jeřábu výrobce GANAS, typ SOJ 0,125 t x 1,4 m.

Základní metrologické charakteristiky:

Etalon momentu síly je určen pro kalibraci etalonových snímačů momentu v rozsahu od 0,5 kN·m do 10 kN·m pro zatěžování v pravotočivém i levotočivém smyslu momentu síly. Nejlepší měřicí schopnost etalonu je s hodnotou Wcmc = 0,04 % měřené hodnoty momentu síly. Nejlepší měřicí schopnost etalonu je stanovena podle dokumentu EURAMET/cg-14/v.02 jako rozšířená nejistota kalibrace etalonu s koeficientem rozšíření k = 2, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí pro normální rozdělení P = 95 %.

 

Obrázková galerie: