Jste zde

Státní etalon veličiny pH

Název etalonu: Státní etalon veličiny pH

Kódové označení: ECM 350-1/14-057

Rok vyhlášení: 2014

Pracoviště: odd. 6016 ČMI OI Brno

Garant: Mgr. Matilda Roziková, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 6

Hodnota pH je definována jako záporná hodnota dekadického logaritmu aktivity vodíkových iontů v roztoku. Protože pH je definováno veličinami, které nelze měřit nezávislými metodami, lze výše uvedenou definici považovat pouze za teoretickou. Aby bylo možno stanovit pH roztoku, je potřeba přijmout primární metodu měření se všemi návaznostmi měřených veličin a s nejistotami, které zahrnují i všechna omezení (Bates – Guggenheimova konvence).

Pro realizaci primárního etalonu pH bylo zvoleno řešení na principu článku bez převodu iontů (bez difuzního potenciálu) se standardní vodíkovou elektrodou a referenční chloridostříbrnou elektrodou, tzv. Harnedův článek. Komerčně dostupné řešení neexistovalo. Návrh a realizace etalonu proběhly v letech 1999–2013.

Úkolem primární metrologie pH je zajistit veličinu pH s návazností na SI jednotky a přenést ji na primární certifikované referenční materiály, sekundární etalon, sekundární certifikované referenční materiály, referenční materiály používané ke kalibraci pH elektrod, pracovní etalony a pracovní měřidla, v rozsahu 1,67 až 12,81 jednotek pH a přesnostech podle potřeb průmyslu a ostatních uživatelů v ČR.

Státní etalon veličiny pH sestává z následujících částí:

5 ks Harnedových cell bez převodu
5 ks standardních vodíkových elektrod
5 ks referenčních Ag/AgCl elektrod
Vodní lázeň s termostatem Lauda
Multimetr Keithley se skenovací kartou
Váhy CP 225D-OCE
Váhy PR 5003 comparator
Vlhkoměr digitální kapacitní s teploměrem D3121
Číslicový tlakoměr DPI 141
Laboratorní pícka typ 003 LP
Počítač a měřicí softvér
Plynové hospodářství

 Základní metrologické charakteristiky:

Rozsah pHU (k=2)
1,5-1,90,005
3,8-4,20,007
6,8-7,50,004
8,5-9,50,004
9,0-9,40,004
9,8-10,20,004

 

 

Obrázková galerie: