Jste zde

Státní etalon stupnic tvrdosti Rockwell – A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T

Název etalonu: Státní etalon stupnic tvrdosti Rockwell-A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T

Kódové označení: ECM 153-1/01-013

Rok vyhlášení: 2001

Pracoviště: ČMI LPM Praha, oddělení 8013

Garant: Ing. Jiří Borovský

Počet zajišťovacích CMC řádků: 2

Tvrdost podle Rockwella je definována podle vztahu HR = N – h/S, kde h je trvalá hloubka vtisku, N je číslo charakterizující stupnici a S je charakterizující jednotka stupnice.                                   

Mód

Rozsah

Nejistota (k=2)

Rockwell-A,B,C,D,E,F,G,H,K

1 ÷ 110 HR                   

 0,06 HR

Rockwell-N, T

1 ÷ 110 HR                    

0,08 HR

                          

 

                    

 

 

Poznámka: Jednotka Rockwell pro stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K je označena HR + písmeno příslušné stupnice např. HRC pro stupnici Rockwell-C. U stupnic N, T se jednotka označena HR + zatížení + označení stupnice, např. HR30N.

Princip:

Vnikací těleso stanoveného rozměru, tvaru a materiálu se zatlačuje do povrchu měřeného tělesa za použití nejprve předběžného zatížení, dále přídavného zatížení. Po opětovném odlehčení na předběžné zatížení se měří trvalá hloubka vtisku.

Etalon je vytvořen ze dvou etalonových tvrdoměrů s přímým zatížením a skupinou etalonových vnikacích těles.

Etalon tvrdosti Rockwell stupnice A,B,C,D,E,F,G,H,K je sestaven z etalonového tvrdoměru typu RNGT 150 výrobního čísla 007/62 a skupiny etalonových vnikacích těles:

  • diamantové vnikací těleso ve tvaru kužele v.č. 3349 pro stupnice A a D,
  • diamantová vnikací tělesa ve tvaru kužele v.č. 3347, 3348 a 3349 pro stupnici C,
  • ocelové vyleštěné kuličky průměru 1,5875 mm pro stupnice B,F,G,
  • ocelové vyleštěné kuličky průměru 3,175 mm pro stupnice E,H,K.

Etalon tvrdosti stupnice N a T je sestaven z etalonového tvrdoměru typu HNG SU 45, výrobního čísla 025/70 a skupiny etalonových vnikacích těles:

  • diamantové vnikací těleso ve tvaru kužele v.č. 26, 27, 212 pro stupnici HR15N,
  • diamantové vnikací těleso ve tvaru kužele v.č. 214, 216, 369 pro stupnici HR30N,
  • diamantové vnikací těleso ve tvaru kužele v.č. 25, 29, 367 pro stupnici HR45N,
  • ocelové vyleštěné kuličky průměru 1,5875 mm pro stupnice HR15T, HR30T a HR45T.

Etalon stupnic Rockwell je nepřenosný, postavený v uklidněném prostředí v laboratoři tvrdosti č. 16 ČMI-LPM Praha.

Teplota prostředí se udržuje v rozmezí ( 22 ± 2)°C, relativní vlhkost vzduchu je nejvýše 70%. Vnikací tělesa, tvořící skupinové etalony vnikacích těles, jsou uložena ve zvláštním oddíle tresoru.

Etalonové tvrdoměry jsou přístroje firmy PGH Kraftmessgeräte Halle-Saale s přímým zatížením, s měřením hloubky vtisku laserinterferometrem firmy LIMTEK Blansko. Získaná data se přenášení do programu, který provádí vyhodnocení měření. Řídící elektonika ovládá hydraulický obvod a laserinterferometrem tak, aby měření probíhalo podle stanoveného časového režimu měření.

Etalon se úspěšně zúčastnil mezinárodního porovnávacího měření mezi ČMI, PTB a AQUASTYL Slovakia (ČMI pilotní laboratoř) a řady další dvoustranných porovnávacích měření.

 

Obrázková galerie: