Jste zde

Státní etalon stupnic tvrdosti Brinell

Název etalonu: Státní etalon stupnic tvrdosti Brinell

Kódové označení: ECM 153-2/01-015

Rok vyhlášení: 2001

Pracoviště: ČMI LPM Praha, oddělení 8013

Garant: Ing. Jiří Borovský

Počet zajišťovacích CMC řádků: 1

Tvrdost podle Brinella je definována jako poměr zkušebního zatížení a povrchu vtisku, který se uvažuje jako kulový o poloměru, který odpovídá poloměru kuličky.

Mód

Rozsah

Nejistota (k=2)

HBW (S)

20 ÷ 650 HBW (S)

0,12 %

 

 

 

Poznámka: Tvrdost podle Brinella se označuje symbolem HBW (kulička tvrdokovová – W) Lze použít i kuličky ocelové, které se označují symbolem S (HBS) Symbolu HBW (HBS) předchází hodnota tvrdosti a za ní následují číslice charakterizující podmínky měření.

Zkouška spočívá ve vtlačování vnikacího tělesa (tvrdokovové kuličky o průměru D) do povrchu zkoušeného tělesa při působení zkušebního zatížení za určitých podmínek. Měří se dva na sebe kolmé průměry vtisku, který zůstane po odlehčení. Etalon je tvořen dvěma etalonovými tvrdoměry s přímým zatížením, skupinou etalonových vnikacích těles, velkým dílenským mikroskopem pro měření průměrů vtisků a měrkou Brinell. Etalon jednotek tvrdosti je sestaven z etalonového tvrdoměru typu NBE B 3000  v.č. 011/64 a etalonového tvrdoměru typu HNG 250 v.č. 010/64 - tvrdoměry s přímým zatížením. Dále je sestaven z profilprojektoru Starret typ HE350D v.č. 41212. Měrky Brinell v.č.7600 a skupiny vyleštěných ocelových a tvrdokovových kuliček průměru 10mm, 5mm, 2,5mm a 1mm.

Etalon stupnic Brinell je nepřenosný, postavený v uklidněném prostředí v laboratořích tvrdosti č. 16 103  ČMI-LPM Praha.

Teplota prostředí se udržuje v rozmezí (22 ± 2)°C, relativní vlhkost vzduchu je nejvýše 70%. Vnikací tělesa, tvořící skupinové etalony vnikacích těles, jsou uložena ve zvláštním oddíle tresoru.

Etalonové tvrdoměry jsou přístroje firmy PGH Kraftmessgeräte Halle-Saale s přímým zatížením a hydraulickým zařízením pro aplikaci zkušební síly. Řídící elektronika ovládá hydraulický obvod, aby měření probíhalo podle stanoveného časového režimu měření.

Etalon se úspěšně zúčastnil mezinárodního porovnávacího měření mezi ČMI, PTB a AQUASTYL Slovakia (ČMI pilotní laboratoř) a řady další dvoustranných porovnávacích měření.

Obrázková galerie: