Jste zde

Státní etalon stupnic tvrdosti Vickers

Název etalonu: Státní etalon stupnic tvrdosti Vickers

Kódové označení: ECM 153-3/01-014

Rok vyhlášení: 2019

Pracoviště: ČMI LPM Praha, oddělení 8013

Garant: Ing. Jiří Borovský

Počet zajišťovacích CMC řádků: 1

Tvrdost podle Vickerse je definována jako poměr zkušebního zatížení k povrchu vtisku, který se uvažuje jako pravidelný čtyřboký jehlan se čtvercovou základnou a s vrcholovým úhlem rovnajícím se úhlu vnikacího tělesa.

Roku 2019 došlo k rozšíření státního etalonu o měřicí rozsah od HV 0,001 do HV 1.

HV0,01 < HV0,05

U = 0,54 %

HV0,5 ≤ HV1

U = 0,46 %

Udané nejistoty jsou rozšířené nejistoty stanovené při úrovni pravděpodobnosti 95%.

  
   

 

 

 

Poznámka: Jednotka Vickers se označuje HV + zatížení, např. HV30.

Diamantové vnikací těleso ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu daného vrcholového úhlu mezi protilehlými stěnami do povrchu měřeného tělesa při působení zkušebního zatížení. Měří se úhlopříčky vtisku, který zůstane po odlehčení. Etalon je tvořen dvěma etalonovými tvrdoměry s přímým zatížením, skupinou etalonových vnikacích těles, dvěma měřícími mikroskopy a měrkou Vickers. Etalon jednotek tvrdosti Vickers je sestaven y etalonového tvrdoměru typu NBE VB 10 v.č. 014/64 a etalonového tvrdoměru typu NBE VB 120 v.č. 008/62 - tvrdoměry s přímým zatížením. Dále je sestaven z měřicího tvrdoměru Leitz v.č. 585691/62 (400x pro měření vtisků do 0,150 mm) a měřicího mikroskopu Leitz v.č. 690843/67 (200x a 100x pro měření vtisků na 0,150mm).

Profilprojektor Starrett typ HE650D v.č.41212.

Měrka Vickers v.č.7001

Skupiny etalonových vnikacích těles:

  • vnikací těleso v.č. 0484 pro stupnice HV0,2 až HV10,
  • vnikací tělesa v.č. 0465, 0484, 7362 pro stupnici HV30,
  • vnikací těleso v.č. 0465 pro stupnice HV20 až HV100.

Etalon stupnic Vickers je nepřenosný, postavený v uklidněném prostředí v laboratoři tvrdosti č.16  ČMI-LPM Praha.

Teplota prostředí se udržuje v rozmezí ( 22 ± 1)°C, relativní vlhkost vzduchu je nejvýše 70%. Vnikací tělesa, tvořící skupinové etalony vnikacích těles, jsou uložena ve zvláštním oddíle tresoru.

Etalonové tvrdoměry jsou přístroje firmy PGH Kraftmessgeräte Halle-Saale s přímým zatížením a hydraulickým zařízením pro aplikaci zkušební síly. Řídící elektronika ovládá hydraulický obvod, aby měření probíhalo podle stanoveného časového režimu měření. Etalon se úspěšně zúčastnil klíčového porovnání CCM Vickers key comparison, dále mezinárodního porovnávacího měření mezi ČMI, PTB a AQUASTYL Slovakia ČMI pilotní laboratoř) a řady další dvoustranných porovnávacích měření.

Nově se státní etalon stupnic tvrdosti Vickers skládá z následujících měřidel: tvrdoměr typu NBE VB 10, tvrdoměr typu NBE VB 120, měřicí mikroskop Leica, 10 vnikacích těles a mikrotvrdoměr Vickers Qness Q10M.

 

 

Obrázková galerie: