Jste zde

oddělení teploty a vlhkosti

Kontakt

6036 - oddělení teploty a vlhkosti
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • teplota a vlhkost

Kalibrované přístroje

 • skleněné teploměry
 • odporové snímače teploty
 • termoelektrické snímače teploty
 • indikační teploměry včetně měřicích řetězců teploty, jejich teplotních sond a charakterizace teplotních komor
 • infračervené bezdotykové teploměry a měřicí řetězce infračervených bezdotykových teploměrů
 • měřicí řetězce
 • termokamery
 • vlhkoměry
 • měřicí řetězce vlhkosti včetně vlhkostních sond
 • charakterizace klimatických komor

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • konzultace k problematice přístrojového vybavení kalibrační laboratoře, interního schématu návaznosti, kalibračních metodik a postupů, softwarového vyhodnocení měření, stanovení standardní nejistoty měřícího řetězce
 • školení v oboru kalibrace / ověřovaní snímačů, měřidel teploty a měřidel vlhkosti
 • měření v místě zákazníka
 • typové zkoušky snímačů, měřidel a etalonážního zařízení v oboru teploty
 • proměření homogenity a stability teplotního pole
 • proměření stability a homogenity vlhkostního pole