Jste zde

oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku

Kalibrace tlakoměrů, vakuometrů a průtokoměrů plynu

Potřebujete kalibrovat své tlakoměry, vakuometry a průtokoměry s nejvyšší přesností a spolehlivostí?

Hledáte profesionální a zkušenou kalibrační laboratoř s moderním vybavením a certifikovanými etalony?

Pak jste na správném místě!

Umíme zkalibrovat téměř vše s nejvyšší možnou přesností.

Naše služby

Nabízíme komplexní kalibrační služby v oboru tlaku od 1 Pa abs po 1 GPa pro všechny typy a rozsahy a přesnosti tlakoměrů. Kalibrujeme pístové tlakoměry, deformační tlakoměry, převodníky tlaku, snímače tlaku, číslicové tlakoměry, hledače tlakových netěsností a další.

V oblasti vakua jsme schopní kalibrovat vakuometry od 10-7 do atmosférického tlaku všeho druhu, dále pak hledače heliových a vodíkových netěsností včetně kalibrace heliových netěsností.

V oblasti průtoku plynu jsme schopni kalibrovat průtokoměry v rozsahu od 1 ml/min do 250 l/min pro suchý vzduch, dusík, argon, helium, vodík, kyslík, oxid uhličitý atd…

Naše výhody

 • Vysoká přesnost a spolehlivost měření
 • Jsme tvůrci a správci státních etalonů pro tlak, vakuum a malý průtok plynů v ČR, takže naše metrologická návaznost je přímo k těmto k státním etalonům
 • Máme nejpřesnější pístové tlakoměry, speciální pomocná zařízení a dlouholeté zkušenosti s kalibrací pístových tlakoměrů pro firmy i státy
 • Jsme schopni seřízení měřidel při kalibraci, pokud to výrobce a měřidla umožňují
 • Na měřidla dáváme štítek s uvedením doby kalibrace a označení dle potřeb zákazníka
 • Dostanete podrobný kalibrační list s uvedením naměřených hodnot a nejistoty měření
 • Rychlá a vstřícná obsluha
 • Přijatelné ceny a doba kalibrace
 • Naše kalibrační certifikáty jsou mezinárodně uznávané všemi akreditačními orgány na základě dohody CIPM MRA, což je zjednodušeně řečeno vyšší forma akreditace pro laboratoře primární metrologie (https://www.cmi.cz/system_managementu_kvality).

Kontakt

6013 - oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • tlak

Kalibrované přístroje

 • vakuometry
 • pístové tlakoměry

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • školení v oboru tlak, vakuum, hustota plynů, malý hmotnostní průtok a clonová měřidla protečeného množství plynu
 • odborné posudky a expertizy
 • typové zkoušky
 • aplikovaný  výzkum a vývoj v oblasti měřidel tlaku, vakua, netěsností, malého hmotnostního průtoku, clonových měřidel a hustoty plynu
 • umíme kalibrovat, provádíme kalibrace
 • klíčová slova
 • Metrologie tlaku

Pro informace o službách volejte přímo:

 

kalibrace tlaku primární - pístové tlakoměry

Ing. Krajíček, Ing. Richard Páviš

kalibrace tlaku sekundární − deformační a číslicové tlakoměry, převodníky tlaku

Přidal, Lauč, V. Páviš, Ing. Sedlák

kalibrace vakua

Mgr. Vičar, Marek Lauč

kalibrace malého objemového a hmotnostního průtoku

Ing. Krajíček, Ing. Hajduk

kalibrace koncentrace plynu

Mgr. Vičar

kalibrace hustoty plynu

Ing. Sedlák

kalibrace heliových netěsností a hledačů netěsnosti

Mgr. Vičar

Ověřování a kalibrace clonových tratí

Ing. Hajduk

 

Další specifikace

Jak domluvit kalibraci?

Pokud potřebujete, aby se vám váš přístroj vrátil co nejdříve zpět, kontaktujte prosím nejlépe emailem příslušného pracovníka dle seznamu výše. Popište, jaký přístroj máte, jaké rozsahy a nejistoty potřebujete a jakým mediem máme kalibraci provést. Navrhněte termín kalibrace. Náš pracovník se vám ozve a domluví s vámi možný termín a cenu kalibrace.

Přístroj prosím dopravte čistý, kompletní, s návodem, napájecími systémy a dobře zabalený.