Jste zde

oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu

Číslo

8013

Adresa

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vedoucí oddělení

Ing. Jiří Borovský

Telefon: 257 288 319 

E-mail: jborovsky@cmi.cz

Mapa

Obory kalibrací

 • drsnost
 • tvrdost

Kalibrované přístroje

 • etalon hloubky (rýhy, prohlubně), výšky schodu (např. ISO 5436-1 Type A)
 • periodický etalon (etalon rozteče) (např. ISO 5436-1 typ C)
 • etalon drsnosti povrchu (např. ISO 5436-1 typ D)
 • roughness standard (eg., ISO 5436-1 Type D)
 • geometrický etalon C a D horizontální a výrobky
 • laboratorní drsnoměry pro nastavovací etalony
 • laboratorní drsnoměry pro geometrické etalony
 • pracovní drsnoměry pro nastavovací etalony
 • pracovní drsnoměry pro geometrické etalony charakteristiky
 • přístroje na měření profilu
 • etalony profilu
 • výrobky (měření profilu)
 • tvrdoměrné destičky Rockwell
 • vzorky Rockwell
 • tvrdoměrné destičky Vickers
 • vzorky Vickers
 • tvrdoměrné destičky Brinell
 • vzorky Brinell
 • vnikací tělesa Rockwell
 • vnikací tělesa Vickers
 • tvrdoměry Shore
 • tvrdoměry IRHD
 • tvrdoměrné destičky Shore
 • vzorky Shore
 • tvrdoměrné destičky IRHD
 • vzorky IRHD
 • tvrdoměry Rockwell
 • tvrdoměry Vickers
 • tvrdoměry Brinell

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • přejímání a tvorba norem
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
 • typové zkoušky tvrdoměrů
 • mezinárodní spolupráce v oblasti tvrdosti i drsnosti povrchu