Jste zde

Kalibrační a měřící schopnosti

drsnost
Interní identifikátor Měřená veličina Kalibrační a měřicí schopnosti Podmínky měření Technická způsobilost Link
CMI/52 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 1) µm
  Q[20; 20Pt], Pt in µm nm
CIPM MRA
CMI/71 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (1 - 100) µm
  Q[20; 20Pt], Pt in µm nm
CIPM MRA
CMI/53 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[10; 30Ra], Ra in µm nm
 • parametry Ra, Rq
CIPM MRA
CMI/53 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[20; 40Rp], Rp in µm nm
 • parametry  Rp, Rv, Rz, Rt
CIPM MRA
CMI/54 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[10; 40Ra], Ra in µm nm
 • parametry Ra, Rq
CIPM MRA
CMI/54 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[20; 50Rp], Rp in µm nm
 • parametry  Rp, Rv, Rz, Rt
CIPM MRA
1.17 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 1) µm
  Q[20, 50Pt], Pt in µm nm
 • charakteristika Pt
akreditace
1.17 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (1 - 100) µm
  Q[20, 20Pt], Pt in µm nm
 • charakteristika Pt
akreditace
1.17 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[10, 30Ra], Ra in µm nm
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc
akreditace
1.17 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[20, 40Rp], Rp in µm nm
 • charakteristika Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, Rz5
akreditace
1.17 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[10, 40Ra], Ra in µm nm
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc
akreditace
1.17 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 100) µm
  Q[20, 50Rp], Rp in µm nm
 • charakteristika Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, Rz5
akreditace
1.17 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0 - 120) µm
  Q[20, 50RSm], RSm in µm nm
 • charakteristika 
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 1) µm
  3.4 %
 • charakteristika Pt
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (1 - 6000) µm
  1.2 %
 • charakteristika Pt
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (1 - 6000) µm
  3.4 %
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc, Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, rz4, rz5
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 1) µm
  Q[20,50Pt]
 • charakteristika Pt
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (1 - 6000) µm
  Q[20,20Pt]
 • charakteristika Pt
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 6000) µm
  Q[10,40Ra]
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0.01 - 6000) µm
  Q[20,50Rp]
 • charakteristika Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, Rz5
akreditace
1.18 kruhovitost dle ISO 5436-1
 • (0 - 120) mm
  Q[20,50RSm]
 • charakteristika 
akreditace
1.19 vodorovná vzdálenost
 • (0 - 120) mm
  0.62 %
 • (0 - 60) mm
  0.62 %
 • (0 - 360) °
  0.62 %
akreditace
1.19 vodorovná vzdálenost
 • (0 - 120) mm
  0.62 %
 • (0 - 60) mm
  0.62 %
 • (0 - 360) °
  0.62 %
akreditace
tvrdost
Interní identifikátor Měřená veličina Kalibrační a měřicí schopnosti Podmínky měření Poznámka Technická způsobilost Link
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 100) HRA
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell A 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 110) HRB
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell B 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 80) HRC
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell C 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 90) HRD
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell D 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 110) HREW
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell E 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 110) HRFW
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell F 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 100) HRGW
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell G 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 110) HRHW
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell H 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (6 - 110) HRKW
  (0.2 - 0.2) HR
 • Rockwell K 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 100) HR15N
  (0.26 - 0.26) HR
 • Rockwell 15N 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 100) HR30N
  (0.26 - 0.26) HR
 • Rockwell 30N 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 90) HR45N
  (0.26 - 0.26) HR
 • Rockwell 45N 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 100) HR15T
  (0.26 - 0.26) HR
 • Rockwell 15N 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (10 - 90) HR30T
  (0.26 - 0.26) HR
 • Rockwell 30N 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Rockwell
 • (6 - 80) HR45T
  (0.26 - 0.26) HR
 • Rockwell 45N 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Vickers
 • (20 - 3000) HV
  (0.59 - 0.59) %
 • Vickers (HV0,01 až < HV0,05) 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Vickers
 • (20 - 3000) HV
  (0.51 - 0.51) %
 • Vickers (HV0,5 až < HV1) 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Vickers
 • (20 - 3000) HV
  (0.44 - 0.44) %
 • Vickers (HV1 až < HV5) 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Vickers
 • (20 - 3000) HV
  (0.44 - 0.44) %
 • Vickers (HV5 až < HV10) 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Vickers
 • (20 - 3000) HV
  (0.38 - 0.38) %
 • Vickers (HV10 až < HV30) 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Vickers
 • (20 - 3000) HV
  (0.36 - 0.36) %
 • Vickers (HV30 až < HV50) 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Vickers
 • (20 - 3000) HV
  (0.34 - 0.34) %
 • Vickers (HV50 a více) 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Brinell
 • (20 - 650) HBW
  (0.24 - 0.24) %
 • pro stupnice s kuličkami průměru 2,5 a 1 mm 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Brinell
 • (20 - 650) HBW
  (0.2 - 0.2) %
 • pro stupnice s kuličkami průměru 5 mm 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Brinell
 • (20 - 650) HBW
  (0.2 - 0.2) %
 • pro stupnice s kuličkami průměru 10 mm 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost Shore
 • (1 - 110) ShA
  (0.26 - 0.26) Sh
 • Shore 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost IRHD
 • (1 - 110) °IRHD
  (0.44 - 0.44) °IRHD
 • IRHD N, H, L 
interní a externí metrologický výkon akreditace
9 tvrdost IRHD
 • (1 - 110) °IRHD
  (0.7 - 0.7) °IRHD
 • IRHD M 
interní a externí metrologický výkon akreditace
10 tvrdost Rockwell: úhel kužele
 • (118 - 122) º
  (0.04 - 0.04) º
interní metrologický výkon akreditace
10 tvrdost Rockwell: poloměr zaoblení
 • (100 - 300) mm
  (0.08 - 0.08) mm
interní metrologický výkon akreditace
11 tvrdost Vickers: úhel protilehlých stěn
 • (134 - 138) º
  (0.04 - 0.04) º
interní metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) ShA
  (0.22 - 0.22) ShA
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) ShB
  (0.22 - 0.22) ShB
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) ShC
  (0.22 - 0.22) ShC
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) ShD
  (0.22 - 0.22) ShD
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) ShDO
  (0.22 - 0.22) ShDO
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) °IRHD M
  (0.42 - 0.42) °IRHD M
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) °IRHD N
  (0.22 - 0.22) °IRHD N
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) °IRHD H
  (0.22 - 0.22) °IRHD H
interní a externí metrologický výkon akreditace
12 tvrdost Shore
 • (1 - 110) °IRHD L
  (0.22 - 0.22) °IRHD L
interní a externí metrologický výkon akreditace