Jste zde

Multifunkční nanokompozitní polymerní tenké vrstvy s řízenými povrchovými a mechanickými vlastnostmi připravené v RF prachovém plazmatu

Název projektu: Multifunkční nanokompozitní polymerní tenké vrstvy s řízenými povrchovými a mechanickými vlastnostmi připravené v RF prachovém plazmatu

Program projektu: Standardní projekty

Kód projektu: 19-15240S

Poskytovatel projektu: Grantová agentura České republiky

Implementace projektu: 1.3.2019 – 30.6.2022 (prodloužen o 6 měsíců)

Odpovědný řešitel projektu: doc. RNDR. Vilma Buršíková, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Anna Charvátová Campbell, Ph.D.

Účastníci projektu mimo ČMI: Masarykova univerzita v Brně

Manažerské shrnutí projektu: Cílem projektu je vyvinout multifunkční nano-strukturované polymeru-podobné vrstvy s využitím práškového plazmatu v nízkotlakých vysokofrekvenčních výbojích. Předmětem studia bude nalezení optimálních depozičních podmínek pro růst vrstev. Je plánovaná komplexní diagnostika práškového plazmatu umožňující popis procesů probíhajících se během depozice. Připravené vrstvy budou rozsáhle charakterizovány jak z hlediska jejich struktury (XPS, SIMS, RBD, ERDA, HRTEM, SEM atd.), tak i z hlediska jejich vlastností (např. elipsometrie, spektrofotometrie, mikro a nano-vtiskové testy). Termální stabilita vrstev bude studována metodou termální desorpční spektroskopie. Metoda mapování mechanických vlastností pomocí AFM bude použita pro studium zabudování prachových částic do amorfní polymerní matrice. Vývoj multifunkčních nano-strukturovaných polymeru podobných vrstev s využitím práškového plazmatu. Komplexní charakterizace práškového plazmatu, struktury, mechanických, optických, povrchových vlastností nano-kompozitních polymerních vrstev.