Jste zde

Referenční etalon veličiny emise

Název projektu: Referenční etalon veličiny emise

Program projektu: ZÉTA 4

Kód projektu: TJ04000521

Poskytovatel projektu: Technologická agentura České republiky

Implementace projektu: 1.7.2020 - 30.6.2022

Odpovědný řešitel projektu: Ing. Mariana Bilousová, ČMI

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Mariana Bilousová

Účastníci projektu mimo ČMI: žádní

Manažerské shrnutí projektu: Cílem projektu je vybudovat referenční etalon emise plošných radionuklidových zdrojů záření alfa a beta a vypracovat souhrnnou technickou zprávu. Mezinárodní norma ISO 8769:2016 (ČSN ISO 8769:2017), která stanovuje požadavky na referenční plošné zdroje, doporučuje, aby referenční laboratoř stanovovala certifikovanou hodnotu emise zdroje pomocí velkoplošného 2π proporcionálního počítače. ČMI vhodný velkoplošný proporcionální počítač vlastní a používá jej k výstupní kontrole vyráběných radionuklidových zdrojů. Jeho metrologické vlastnosti se jeví jako vhodné pro uvedeny účel, ale bez dalšího aplikovaného výzkumu jej nelze ihned začít používat jako etalon veličiny emise. Příprava vyhlášení budoucího referenčního etalonu představuje značný objem výzkumné a technicko-administrativní práce.