Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

EUR-RAD-CMI-1007

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0.2 - 10 Gy.h-1 3.5 %

Technická způsobilost

Garant služby

Garant služby Oddělení Poznámka
Ing. Vladimír Sochor interní metrologický výkon

Podmínky měření

Co-60 vodní fantom, 30 cm x 30 cm x 30 cm

Postup

Číslo postupu Název postupu
Stanovení referenční hodnoty příkonu kermy ve vzduchu nebo absorbované dávky ve vodě pro účely zkoušek měřidel těchto dozimetrických veličin v kolimovaných svazcích fotonového záření.