Jste zde

View Metoda

Název

Stanovení referenční hodnoty příkonu kermy ve vzduchu nebo absorbované dávky ve vodě pro účely zkoušek měřidel těchto dozimetrických veličin v kolimovaných svazcích fotonového záření.

Označení

115-MP-C006

Obor měření