Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

EUR-RAD-CMI-1006

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0.0002 - 0.02 Gy.h-1 3 %

Technická způsobilost

Garant služby

Garant služby Oddělení Poznámka
Ing. Vladimír Sochor interní metrologický výkon

Podmínky měření

Rentgenové záření, 50 kV až 420 kV ISO-4037 úzká spektra N40-N300, 50 kV až 320 kV

Postup

Číslo postupu Název postupu
Stanovení referenční hodnoty příkonu kermy ve vzduchu nebo absorbované dávky ve vodě pro účely zkoušek měřidel těchto dozimetrických veličin v kolimovaných svazcích fotonového záření.