Jste zde

1. výzva

Metrologie pro podporu a rozvoj energetiky 

V roce 2009 proběhlo první kolo výběru projektů EMRP pro oblast metrologie pro podporu a rozvoj energetiky. Projekty metrologického výzkumu v rámci této výzvy se vztahují na všechny zdroje energie, tradiční i nové druhy zdrojů a technologií s dlouhodobým potenciálem. V rámci projektů je zohledněn celý energetický řetěz zahrnující generaci, konverzi, distribuci a spotřebu energie. Finálně bylo sborem nezávislých hodnotitelů pro řešení v období 2010 - 2014 vybráno 9 následujících společných výzkumných projektů: 

  1. Metrologie v oblasti čerpání energie (v originále energy harvesting)
  2. Metrologie pro zlepšení účinnosti elektráren
  3. Metrologie v oblasti vlastností energetických plynů 
  4. Metrologie v oblasti moderních světelných zdrojů
  5. Metrologie v oblasti zkapalněných zemních plynů
  6. Metrologie v oblasti nové generace atomových elektráren
  7. Metrologie v oblasti "chytrých" elektrických sítí 
  8. Metrologie v oblasti vysokonapěťového stejnosměrného vedení 
  9. Metrologie v oblasti biopaliv (schválený projekt k omezenému řešení)

Informace EURAMET o první výzvě