Jste zde

5. výzva

"Energetika II" a "Životní prostředí II"

Celkově bylo k posouzení předloženo 42 projektů:
 • 23 v oblasti metrologie pro energetiku II
 • 19 v oblasti metrologie pro životní prostředí II
ČMI se zapojilo do:
 • 14 projektů v oblasti metrologie pro energetiku II
 • 12 projektů v oblasti metrologie pro životní prostředí II
Celková uspělo a bude realizováno pouze 23 projektů:
 • 13 v oblasti metrologie pro energetiku II
 • 10 v oblasti metrologie pro životní prostředí II
ČMI uspělo v soutěži a bude se podílet na implementaci celkem 17 projektů, které budou řešeny v průběhu let 2014 - 2018:
 • 9 projektů v oblasti metrologie pro energetiku II
 • 8 projektů v oblasti metrologie pro životní prostředí II 
 
Energetika II:
 1. Metrologie pro III-V materiály na bázi vysoce účinných vícerozvodných solárních článků
 2. Měřicí nástroje pro zjištění stability a kvality inteligentních elektrických sítí
 3. Charakteristika návaznosti tenkovrstvých materiálů pro energetické aplikace
 4. Metrologie pro oblast bioplynu
 5. Identifikace energetických parametrů při fotovoltaické klasifikaci
 6. Návaznost měření komponentů hnacího ústrojí pro systémy obnovitelných zdrojů energie
 7. Validované kontrolní metody kompozitů v energetických aplikacích
 8. Metrologie vícefázového průtoku pro oblast produkce ropy a zemního plynu
 9. Vývoj senzoru a kalibrační metody pro detekci inline viskozity a obsah pevných látek
 10. Metrologie  pro LNG
 11. Senzory nekonvenčního napětí a proudu pro budoucí energetické sítě
 12. Metrologie pro oblast účinného a bezpečného inovačního osvětlení
 13. Metrologie pro síť senzorů stanovující charakteristiku elektrických rozvodných sítí

Životní prostředí II:

 1. Metrologická návaznost pro měření rtuti
 2. Metrologie pro oblast skleníkových plynů
 3. Metrologie pro pozorování Země a klimatu
 4. Metrologie pro vyřazování jaderných zařízení z provozu
 5. Metrologická návaznost pro měření amoniaku v ovzduší
 6. Metrologie pro VOC ukazatele znečištění ovzduší a změny klimatu
 7. Metrologická podpora sítě včasného radiačního  varování v Evropě
 8. Metrologie pro měření základních veličin klimatu
 9. Návaznost měření pro atmosférický ozon
 10. Metrologie pro podporu budoucí regulace průmyslových emisích