Jste zde

Vyhlášení konečných znění

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

0111-OOP-C096-18

Měřická pásma (položka 1.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)