Jste zde

Vyhlášení konečných znění

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

0111-OOP-C040-16 

Analyzátory alkoholu v dechu (položka 7.4.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)