Jste zde

Vyhlášení konečných znění

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

Opravné usnesení č.j. 0111-OOP-C068-17- 2 ze dne 13. 3. 2019