Jste zde

Vyhlášení konečných znění

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny veřejné vyhlášky, kterými se vyhlašují opatření obecné povahy v případě těchto druhů stanovených měřidel:

0111-OOP-C090-18

Snímače průtoku plynu s dýzou (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C091-18

Snímače průtoku plynu s Venturiho trubicí (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C092-18

Snímače průtoku nosného média s dýzou (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C093-18

Snímače průtoku nosného média s Venturiho trubicí (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

 

0111-OOP-C097-18

Měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů (položka 8.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C099-19

Výčepní nádoby (položka 1.3.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C042-19

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – analogové tachografy (položka 2.2.2 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C062-19

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena – digitální tachografy (položka 62.2.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C098-19

Butyrometry (položka 1.3.7 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C088-18

Měřicí transformátory proudu (položka 4.1.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)