Jste zde

Návrhy v procesu notifikace členskými státy EU

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny návrhy opatření obecné povahy, u nichž již byla ukončena etapa připomínek v České republice, připomínky z této etapy byly vypořádány (pokud byly nějaké uplatněny) a v současné době jsou tyto návrhy v etapě tzv. notifikace členskými státy EU. Jedná se o návrhy opatření obecné povahy pro tyto druhy stanovených měřidel:

0111-OOP-C071-18

Vlhkoměry na obiloviny a olejniny (položka 7.3.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C064-16

Audiometry tónové (položka 6.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C085-16

Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel (položka 2.1.5 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C086-16

Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu u silničních vozidel (položka 2.1.5 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C069-16

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda a zkapalněných plynů (dynamické měřicí systémy na kapaliny jiné než voda umístěné na vozidlech a na cisternových vozidlech) (položka 1.3.12 a 1.3.13 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C084-17

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C082-17

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní stojany vodného roztoku močoviny – AdBlue (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C065-16

Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu (položka 1.3.6 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C068-16

Vibrační převodníky relativní hustoty plynů průtočného typu (položka 1.3.11 písm. g) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)