Jste zde

Návrhy v procesu notifikace členskými státy EU

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny návrhy opatření obecné povahy, u nichž již byla ukončena etapa připomínek v České republice, připomínky z této etapy byly vypořádány (pokud byly nějaké uplatněny) a v současné době jsou tyto návrhy v etapě tzv. notifikace členskými státy EU. Jedná se o návrhy opatření obecné povahy pro tyto druhy stanovených měřidel:

111-OOP-C084-17

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C082-17

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní stojany vodného roztoku močoviny – AdBlue (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C051-16

Měřidla protečeného množství vody – vodoměry, které jsou určeny pro jiné použití než v oblasti bydlení, obchodu a lehkého průmyslu (položka 1.3.9 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C087-18

Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2, pásmové filtry, měřicí mikrofony (položka 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C073-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivního jódu v plynných výpustech jaderných zařízení (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C074-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí - měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů v plynných výpustech jaderných zařízení (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C075-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování gama radioizotopů v kapalných výpustech jaderných zařízení (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C076-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivních vzácných plynů v plynných výpustech jaderných zařízení (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C021-17

Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel (položka 2.3.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C022-18

Elektroměry (položka 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

111-OOP-C031-18

Měřidla protečeného množství topného plynu rychlostní nebo s otáčivými písty (položka 1.3.10 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)