Jste zde

Návrhy v procesu notifikace členskými státy EU

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny návrhy opatření obecné povahy, u nichž již byla ukončena etapa připomínek v České republice, připomínky z této etapy byly vypořádány (pokud byly nějaké uplatněny) a v současné době jsou tyto návrhy v etapě tzv. notifikace členskými státy EU. Jedná se o návrhy opatření obecné povahy pro tyto druhy stanovených měřidel:

 

 

0111-OOP-C083-18

Vyhodnocovací jednotky pro plyn (položka 1.3.11 j) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C094-18

Snímače průtoku plynu s víceotvorovou clonou (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

0111-OOP-C095-18

Snímače průtoku nosného média s víceotvorovou clonou (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)