Jste zde

Návrhy v procesu notifikace členskými státy EU

Na této části úřední desky jsou vyvěšeny návrhy opatření obecné povahy, u nichž již byla ukončena etapa připomínek v České republice, připomínky z této etapy byly vypořádány (pokud byly nějaké uplatněny) a v současné době jsou tyto návrhy v etapě tzv. notifikace členskými státy EU. Jedná se o návrhy opatření obecné povahy pro tyto druhy stanovených měřidel:

 

0111-OOP-C022-24

Elektroměry (položky 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Předpis byl postoupen Evropské komisi, tříměsíční období pozastavení prací, po které není možné předpis přijmout, skončí dne 6. 8. 2024.