Jste zde

Státní etalon síly ESZ 3 kN

Název etalonu: Státní etalon síly ESZ 3 kN

Kódové označení: ECM 150-4/06-031

Rok vyhlášení: 2006

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Zatěžování v tahu30 N – 3000 N5·10-5
Zatěžování v tlaku30 N – 3000 N5·10-5

Státní etalon ESZ 3 kN je určen pro kalibraci etalonových siloměrů jmenovitých sil do 3 kN při zatěžování v tahu i tlaku.

Etalon byl vyvinut a zkonstruován pracovníky oddělení síly a momentu síly ČMI LPM Praha pod vedením Ing. M. Chlumského jako náhrada za původní etalon, který již nesplňoval nároky na primární etalonáž síly. Výroba dílů byla provedena v kooperaci v MP NÁSTROJÁRNA v Úpici a na KOVO IDA v Malých Svatoňovicích. Stavba etalonu probíhala v době výstavby nových laboratoří síly. Z toho důvodu byl etalon instalován v náhradní laboratoři v areálu VZLÚ v Letňanech. Etalon byl dokončen v roce 2002. Po dokončení laboratoří síly v Praze 5 byl etalon převezen do této laboratoře. Do provozu byl uveden v roce 2005. Teoretickou i experimentální prací v letech 2002-2005  se týmu oddělení síly podařilo etalon po vědecko-technické stránce připravit na vyhlášení státním etalonem, jež úspěšně proběhlo roku 2006.

Kalibrační síla etalonu je generována působením gravitačního pole země na zatěžovací tělesa etalonu. Etalon má jeden systém zatěžovacích těles, který obsahuje 28 těles vyrobených z nerezavějící austenitické oceli.

Síla generovaná etalonem je dána rovnicí:

Kde značí:

F

...........….

síla generovaná etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT

...........….

hustota zatěžovacích těles.

Obrázková galerie: