Jste zde

Státní etalon síly ESZ 20 kN

Název etalonu: Státní etalon síly ESZ 20 kN

Kódové označení: ECM 150-3/08-042

Rok vyhlášení: 2008

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Petr Kašpar

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Zatěžování v tahu150 N – 20 kN4·10-5
Zatěžování v tlaku150 N – 20 kN4·10-5

Státní etalon ESZ 20 kN je určen pro kalibraci etalonových siloměrů jmenovitých sil do 20 kN při zatěžování v tahu i tlaku.

Etalon byl vyvinut a zkonstruován pracovníky oddělení síly a momentu síly ČMI LPM Praha pod vedením Ing. M. Chlumského jako náhrada za původní etalon ESZ 10 kN, který byl zničen při povodni v roce 2002 a již nesplňoval nároky na primární etalonáž síly. Výroba dílů byla provedena v kooperaci v MP NÁSTROJÁRNA v Úpici a na KOVO IDA v Malých Svatoňovicích. Po dokončení laboratoří síly v Praze 5 byl etalon nainstalován do této laboratoře. Do provozu byl uveden v roce 2005. Teoretickou i experimentální prací v letech 2002-2007  se týmu oddělení síly podařilo etalon po vědecko-technické stránce připravit na vyhlášení státním etalonem, jež úspěšně proběhlo roku 2008.

Kalibrační síla etalonu je generována působením gravitačního pole země na zatěžovací tělesa etalonu. Etalon má jeden systém zatěžovacích těles, který obsahuje 30 těles vyrobených z nerezavějící austenitické oceli.

Síla generovaná etalonem je dána rovnicí:

Kde značí:

F

...........….

síla generovaná etalonem,

 

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT

...........….

hustota zatěžovacích těles.

Obrázková galerie: