Jste zde

Přiřazení opatření obecné povahy k položkám

 

Přehled o účinných opatřeních obecné povahy s přiřazením k položkám

 

Tento přehled přiřazuje účinná opatření obecné povahy k položkám tzv. druhového seznamu ve vyhlášce stanovující měřidla k povinnému ověřování a schvalování typu, jichž se týkají, obsahuje odkazy na znění těchto opatření ve formátu pdf a uvádí též informaci o datu nabytí účinnosti a vyhlášených tzv. oznámených normách. Dále přehled uvádí, ke kterým opatřením obecné povahy byl vydán prováděcí metrologický postup (ve formě Metrologického předpisu - MP) a v kladném případě jeho číslo. Poslední kategorií informací je seznam úředních značek subjektů, které jsou autorizovány podle § 16 zákona o metrologii k ověřování příslušných stanovených měřidel; podle těchto značek může autorizovaný subjekt identifikovat opatření obecné povahy, které se jeho činnosti týká a mělo by proto mít reflexi v jeho systému managementu.

 

 

položka vyhlášky - název

položka

text OOP

účinnost

oznámené normy

MP

týká se AMS? číslo?

délková měřidla na metrové zboží

1.1.1

3401-ID-C

15.3.2010

ČSN 99 0377, ČSN 99 0378, OIML R 35

 

 

měřická pásma

1.1.2

nebude předmětem OOP

 

 

K100, K101

měřicí zařízení pro měření délky navin. zboží

1.1.3

3436-ID-C

  13.5.2014

není

 

 

měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby

1.1.5

3424-ID-C

2.2.2013

není

 

 

automatické hladinoměry

1.1.6 a)

3409-ID-C

16.11.2015

OIML R 85

 

 

K137

automatické hladinoměry s automatickou kontrolou ...

1.1.6 b)

stroje na měření plochy usní

1.2.1

3437-ID-C

13.5.2014

není

 

 

kovové odměrné nádoby

1.3.1

3402-ID-C

15.3.2010

ČSN 99 6311, ČSN 99 6312

 

 

výčepní nádoby

1.3.2

 

 

 

 

 

odměr. baňky, byrety a pipety používané ke kontr.objemu

1.3.3

3430-ID-C

31.1.2014

ČSN ISO 1042, ČSN EN ISO 835, ČSN EN ISO 648, ČSN EN ISO 385

 

K9

sedimentační (Westergrenovy) pipety

1.3.4

 

 

 

 

 

přepravní sudy a tanky – přepravní sudy mimo b)

1.3.5 a)

3429-ID-C

23.7.2013

není

 

 

K88, K106, K142 

přepravní sudy a tanky – přepravní sudy z korozivzd.mat.

1.3.5 b)

K88, K106, K132, K142 

přepravní sudy a tanky – přepravní tanky na kapaliny

1.3.5 c)

 

 

 

 

K78, K80, K106, K131, K142 

stacionární nádrže jako měřidla objemu - chladicí a úschovné nádrže na mléko

1.3.6 a)

 

 

 

 

K80, K106, K107

stacionární nádrže jako měřidla objemu - dřevěné sudy

1.3.6 b)

 

 

 

 

K107, K106

stacionární nádrže jako měřidla objemu - betonové a zděné skladovací nádrže

1.3.6 c)

 

 

 

 

K80, K106, K107

stacionární nádrže jako měřidla objemu - sudy a nádrže z ostatních materiálů

1.3.6 d)

 

 

 

 

K80, K106,  K107

butyrometry

1.3.7

 

 

 

 

K9

kontrolní lihová měřidla...

1.3.8

3409-ID-C

17.11.2010

OIML R 117-1

 

 

měřidla protečeného množství vody - na studenou vodu

1.3.9 a)

3435-ID-C

13.5.2014

(ČSN EN 14154-1+A2, ČSN EN 14154-2+A2, ČSN EN 14154-3+A2 - zrušeny) nahrazeny ČSN EN ISO 4064-1 až 5, ČSN EN 24185+AC:1995, ČSN EN ISO 6817

 

K26, K28, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K39, K42, K43, K47, K49, K50, K51, K54, K56, K57, K58,K59, K60, K61, K62, K63, K69, K74, K75, K87, K136, K138

měřidla protečeného množství vody - na teplou vodu

1.3.9 b)

 

 

 

 

K26, K28, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K39, K42, K43, K47, K49, K50, K51, K54, K56, K57, K58,K59, K60, K61, K62, K63, K69, K74, K75, K87, K136, K138

měřidla protečeného množství vody - bubnové vodoměry

1.3.9 c)

 

 

 

 

 

měřidla protečeného množství vody - objemové vodoměry

1.3.9 d)

 

 

 

 

K28, K39, K56, K74

měřidla protečeného množství vody - vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům

1.3.9 e)

viz 1.3.9 a) a 1.3.9.b)

 

 

 

měřidla protečeného množství plynu - membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)

1.3.10 a)

3406-ID-C

14.12.2010

ČSN EN 1359, TPM 6810-06, MP 012

 

K81, K93

měřidla protečeného množství plynu - s otáčivými písty a rychlostní

1.3.10 b)

3431-ID-C

4.2.2014

ČSN EN 12261+A1, ČSN EN 12480, ČSN EN 14236

 

K81, K141 

měřidla protečeného množství plynu - laboratorní

1.3.10 c)

3423-ID-C

3.5.2012

ČSN 25 7859, ČSN 25 7860

 

K81

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kompaktní

1.3.10 d) 1.

 

 

 

 

K82, K98

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kombin. – vyh. jednotka

1.3.10 d) 2. A)

 

 

 

 

 

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kombin. – snímač teploty

1.3.10 d) 2. B)

 

 

 

 

K123, K145 

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kombin. – snímač tlaku

1.3.10 d) 2. C)

 

 

 

 

K40, K91, K145 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství studené vody

1.3.11 a)

 

 

 

 

  K 49

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství teplé vody

1.3.11 b)

 

 

 

 

  K49

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství plynu

1.3.11 c)

3428-ID-C

23.7.2011

ČSN EN ISO 5167-1, ČSN EN ISO 5167-2

 

K49, K 65

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače tlaku

1.3.11 d)

 

 

 

 

K40, K49, K91, K145

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače tlakové diference

1.3.11 e)

 

 

 

 

K91, K40, K49, K145

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače teploty

1.3.11 f)

 

 

 

 

K49, K78, K80, K123, K145

členy měřidel protečeného množství tekutin - průtočné vibrační hustoměry

1.3.11 g)

 

 

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - vyhodnocovací jednotky pro vodu

1.3.11 h)

 

 

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - vyhodn. jednotky pro kap. jiné než voda nebo zk. plyny

1.3.11 i)

 

 

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - vyhodnocovací jednotky pro plyn

1.3.11 j)

 

 

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače teploty se zabudovaným převodníkem

1.3.11 k)

 

 

 

 

  K49, K78, K145

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače prot. množ. kap. jiných než voda nebo zk. plyny

1.3.11 l)

 

 

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství zkapalněných plynů

1.3.11 m)

 

 

 

 

 

měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny

1.3.12

3433-ID-C

4.2.2014

OIML R117-1

 

K49, K77, K78, K80

měřidla a měřicí sestavy prot. množství zkapalněných plynů

1.3.13

3434-ID-C

4.2.2014

OIML R117-1

 

  K49

měřidla a měřicí sestavy prot. množ. stl. zem. plynu

1.3.14

3445-ID-C

28.11.2014

není

 

 

závaží obch. a spec. běžná, závaží přesná, závaží jemná

2.1.1

3410-ID-C

17.11.2010

OIML R 111-1, ČSN 17 7805

 

K4, K97

váhy s neautomatickou činností - třídy I, II a III

2.1.2 a)

3403-ID-C

15.3.2010

ČSN EN 45501

 

 

K94

váhy s neautomatickou činností - třídy IIII

2.1.2 b)

váhy s automatickou činností - váhy pro vážení kolejových vozidel

2.1.3 a)

 

 

 

 

 

váhy s automatickou činností - váhy pro vážení silničních vozidel za pohybu

2.1.3 b)

 

 

 

 

 

váhy s automatickou činností - váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení

2.1.3 c)

3411-ID-C

14.12.2010

ČSN EN 60529, ČSN EN 60068-2-6, ČSN EN 60068-2-29 zrušena - nahrazena ČSN EN 60068-2-27, ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-3,  ČSN EN 61000-4-2,  ČSN EN 61000-4-4,  ČSN EN 61000-4-5

 

 

váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci HBZ…

2.1.4

viz 2.1.2 a 2.1.3

 

 

 

měřicí zařízení pro zjišťování zatížení - na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel

2.1.5 a)

 

 

 

 

 

měřicí zařízení pro zjišťování zatížení - na nápravu u silničních vozidel

2.1.5 b)

 

 

 

 

 

obilní zkoušeče

2.1.6

 

 

 

 

 

sil. rychloměry použ. při kontrole dodrž. pravid. sil. provozu

2.2.1

3405-ID-C

3.6.2010

OIML R 91, ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 60068-2-64, ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60529, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5

 

K22

tachografy - analogové

2.2.2 a)

3442-ID-C

28.11.2014

není

 

všechna CZK

tachografy - digitální

2.2.2 b)

 

 

 

 

vybraná CZK

oční tonometry - mechanické

2.3.1 a)

3438-ID-C

13.5.2014

není

 

K1

oční tonometry - elektronické

2.3.1 b)

3439-ID-C

13.5.2014

není

 

 

přístroje na měření tlaku krve

2.3.2

3404-ID-C

23.1.2013

ČSN EN ISO 81060-1, ČSN EN 1060-3+A2, ČSN EN 1060-4

 

K70, K90, K92, K125, K126, K127, K130, K135, K139, K143 

měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel …

2.3.3

3422-ID-C

14.2.2011

ČSN EN 12645, ČSN EN 837-1, ČSN EN 837-3, ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60529, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN 34 5791-2-11

 MP 016

K91, K97, K103, K120, K121, K122, K125, K129

napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy

2.4.1

 

 

 

 

K103, K28

elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské

3.1.1

3407-ID-C

14.2.2013

(ČSN EN 12470-3, ČSN EN 12470-4, ČSN EN 12470-5 - zrušeny) nahrazeny ČSN EN ISO 80601-2-56

 

K92, K127

měřiče tepla a chladu - kompaktní

3.1.2 a)

3450-ID-C

 

 

 

K26, K28, K39, K50, K71, K74

měřiče tepla a chladu - měřidla protečeného množství nosného média

3.1.2 b) - člen

3441-ID-C

3450-ID-C

13.5.2014

ČSN EN ISO 5167-1, ČSN EN ISO 5167-2

 

K49, K71, K28, K39, K56, K65, K74

měřiče tepla a chladu - snímače teploty

3.1.2 c) - člen

3448-ID-C

3450-ID-C

 

 

 

K26, K28, K33, K36, K45, K49, K53, K56, K58, K71, K72, K123, K136, K145

měřiče tepla a chladu - snímače teploty se zabudovaným převodníkem

3.1.2 d) - člen

3448-ID-C

3450-ID-C

 

 

 

K26, K33, K36, K45, K49, K53, K56, K58, K71, K72, K123, K136, K145 

měřiče tepla a chladu - snímače tlaku a tlakové diference

3.1.2 e) - člen

 

 

 

 

K40, K49, K53, K59, K71, K91, K145 

měřiče tepla a chladu - vyhodnoc. jednotky komb. měřičů tepla a chladu

3.1.2 f) - člen

3449-ID-C

3450-ID-C

 

 

 

K26, K28, K29, K33, K36, K39, K40, K47, K53, K56, K58, K71, K74, K87, K136

teplom. pro kontr. tepl. zmraz. potravin používané st. kontr. org.

3.1.3

3426-ID-C

31.8.2012

ČSN EN 13485, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3

 

 

teplom. pro kontr. tepl. prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané st. kontr. org. - skleněné

3.1.4 a)

 

 

ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3

 

 

teplom. pro kontr. tepl. prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané st. kontr. org. - elektronické

3.1.4 b)

3427-ID-C

31.8.2012

ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3

 

 

indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989 pro měření elektrické energie v přímém zapojení

4.1.1 a)

3421-ID-C

14.2.2013

ČSN EN 62052-11, ČSN EN 62053-11,  ČSN EN 62053-21,  ČSN EN 62053-22,  ČSN EN 62053-23, ČSN EN 50470-1, ČSN EN 50470-2, ČSN EN 50470-3, ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 60068-2-64, ČSN EN 60529, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5,  ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-8, ČSN EN 61000-4-11, ČSN EN 61000-4-12, ČSN EN 55022, TPM 2440-99, TPM 2440-08, MP 013

 

K11, K12, K15, K18

indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989 pro měření elektrické energie ve spojení s měř. transformátory

4.1.1 b)

 

indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 pro měření elektrické energie v přímém zapojení

4.1.2 a)

 

indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni NN

4.1.2 b)

 

indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni VN a VVN

4.1.2 c)

 

statické elektroměry pro měření el. energie v přímém zapojení

4.1.3 a)

 

statické elektroměry pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni NN

4.1.3 b)

 

statické elektroměry pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni VN a VVN

4.1.3 c)

 

měřicí transformátory proudu a napětí - indukční používané ve spojení s elektroměry

4.1.4 a)

 

 

 

 

K2, K11, K12, K13, K19, K20, K21, K128, K134

měřicí transformátory proudu a napětí - kapacitní používané ve spojení s elektroměry

4.1.4 b)

 

 

 

 

K2, K11, K12, K13, K19, K20, K21, K128, K134

optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10 -3 W.m -2 až 10 2 W.m -2

5.1.1

 

 

 

 

 

luxmetry

5.1.2

3443-ID-C

 

 

 

K140

přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2

6.1.1

 

 

 

 

 

pásmové filtry

6.1.2

 

 

 

 

 

audiometry tónové

6.1.3

 

 

 

 

 

měřicí mikrofony

6.1.4

 

 

 

 

 

osobní zvukové expozimetry

6.1.5

 

 

 

 

 

laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m -3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)

7.1.1

3413-ID-C

27.7.2011

ČSN 25 7603, ČSN 25 7610, ČSN 25 7612

 

K133

laboratorní lihoměry s hodnotou dílku £ 0,2 %

7.1.2

3415-ID-C

27.7.2011

ČSN 25 7603, ČSN 25 7617

 

K133

laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %

7.1.3

3412-ID-C

27.7.2011

ČSN 25 7603, ČSN 25 7619

 

K133

laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg.hl -1

7.1.4

3416-ID-C

27.7.2011

ČSN 25 7603, ČSN 25 7621

 

K133

laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku £ 0,5 kg.m -3

7.1.5

3414-ID-C

27.7.2011

ČSN 25 7603, ČSN 25 7616

 

K133

hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ± 2.10 -4

7.2.1

3425-ID-C

14.2.2013

OIML R 108, OIML R 124, ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5,  ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-11

 

 

 

hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ± 5.10 -5

7.2.2

 

vlhkoměry na obiloviny a olejniny třídy přesnosti 1 a 2

7.3.1

 

 

 

 

 

procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu

7.4.1

3418-ID-C

3.5.2012

(TPM 8530-01 - zrušena)

 

 

analyzátory alkoholu v dechu

7.4.2

3440-ID-C

29.7.2014

 

 

 

měřidla pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí ...

8.1

 

 

 

 

 

měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům

8.2

3417-ID-C

27.7.2011

ČSN IEC 1145, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5,  ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-11

 

 

měřidla pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření

8.3

3419-ID-C

19.11.2011

není

 

 

měřidla pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření

8.3

3420-ID-C

19.11.2011

není

 

K111

měřidla objemové aktivity 222 Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222 Rn ve vzduchu ...

8.4

 

 

 

 

K113

sestavy pro kontrolu limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií

8.5

 

 

 

 

K112

spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů

8.6

 

 

 

 

 

nespektrometrická měřidla aktivit a dávek pro kontrolu dodržování limitů …

8.7

 

 

 

 

K97, K111, K112

měřidla aktivit a dávek pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí

8.8

 

 

 

 

K112

sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu

8.9

3444-ID-C

28.11.2014

není

 

K112

měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot …

8.10

 

 

 

 

 

měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin

8.11

 

 

 

 

 

        
poslední = 3450-ID-C..., K145