Jste zde

Přiřazení opatření obecné povahy k položkám

 

Přehled o účinných opatřeních obecné povahy s přiřazením k položkám

 

Tento přehled přiřazuje účinná opatření obecné povahy k položkám tzv. druhového seznamu ve vyhlášce stanovující měřidla k povinnému ověřování a schvalování typu, jichž se týkají, obsahuje odkazy na znění těchto opatření ve formátu pdf a uvádí též informaci o datu nabytí účinnosti a vyhlášených tzv. oznámených normách. Dále přehled uvádí, ke kterým opatřením obecné povahy byl vydán prováděcí metrologický postup (ve formě Metrologického předpisu - MP) a v kladném případě jeho číslo. Poslední kategorií informací je seznam úředních značek subjektů, které jsou autorizovány podle § 16 zákona o metrologii k ověřování příslušných stanovených měřidel; podle těchto značek může autorizovaný subjekt identifikovat opatření obecné povahy, které se jeho činnosti týká a mělo by proto mít reflexi v jeho systému managementu.

 

položka vyhlášky - název

položka

OOP

účinnost

oznámené normy  a jiné předpisy

délková měřidla na metrové zboží

1.1.1

0111-OOP-C003-09

15.3.2010

ČSN 99 0377,       ČSN 99 0378,       OIML R 35

měřická pásma

1.1.2

nebude předmětem OOP

 

měřicí zařízení pro měření délky navin. zboží

1.1.3

0111-OOP-C036-13

13.5.2014

není

měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby

1.1.5

0111-OOP-C025-14

 

29.10.2014

není

automatické hladinoměry

1.1.6 a)

0111-OOP-C009-15

11.9.2015

OIML R 85

automatické hladinoměry s automatickou kontrolou ...

1.1.6 b)

stroje na měření plochy usní

1.2.1

0111-OOP-C037-13

13.5.2014

není

kovové odměrné nádoby

1.3.1

0111-OOP-C001-09

15.3.2010

ČSN 99 6311,        ČSN 99 6312

výčepní nádoby

1.3.2

 

 

 

odměr. baňky, byrety a pipety používané ke kontr.objemu

1.3.3

0111-OOP-C030-13

31.1.2014

ČSN ISO 1042,      ČSN EN ISO 835,   ČSN EN ISO 648,   ČSN EN ISO 385

sedimentační (Westergrenovy) pipety

1.3.4

 

 

 

přepravní sudy a tanky – přepravní sudy mimo b)

1.3.5 a)

0111-OOP-C029-12

23.7.2013

není

přepravní sudy a tanky – přepravní sudy z korozivzd.mat.

1.3.5 b)

přepravní sudy a tanky – přepravní tanky na kapaliny

1.3.5 c)

 

 

 

stacionární nádrže jako měřidla objemu - chladicí a úschovné nádrže na mléko

1.3.6 a)

 

 

 

stacionární nádrže jako měřidla objemu - dřevěné sudy

1.3.6 b)

 

 

 

stacionární nádrže jako měřidla objemu - betonové a zděné skladovací nádrže

1.3.6 c)

 

 

 

stacionární nádrže jako měřidla objemu - sudy a nádrže z ostatních materiálů

1.3.6 d)

 

 

 

butyrometry

1.3.7

 

 

 

kontrolní lihová měřidla...

1.3.8

0111-OOP-C008-10

17.11.2010

OIML R 117-1

měřidla protečeného množství vody - na studenou vodu

1.3.9 a)

0111-OOP-C035-14

13.5.2014

(ČSN EN 14154-1+A2, ČSN EN 14154-2+A2, ČSN EN 14154-3+A2 - zrušeny) nahrazeny ČSN EN ISO 4064-1 až 5,   ČSN EN 24185+AC:1995, ČSN EN ISO 6817

měřidla protečeného množství vody - na teplou vodu

1.3.9 b)

viz 1.3.9 a)

jen MID

 

 

měřidla protečeného množství vody - bubnové vodoměry

1.3.9 c)

 

 

 

měřidla protečeného množství vody - objemové vodoměry

1.3.9 d)

viz 1.3.9 a)

jen MID

 

 

měřidla protečeného množství vody - vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům

1.3.9 e)

viz 1.3.9 a)

jen MID

 

měřidla protečeného množství plynu - membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)

1.3.10 a)

0111-OOP-C007-09

14.12.2010

ČSN EN 1359,       TPM 6810-06,        MP 012

měřidla protečeného množství plynu - s otáčivými písty a rychlostní

1.3.10 b)

0111-OOP-C031-13

4.2.2014

ČSN EN 12261+A1, ČSN EN 12480,     ČSN EN 14236

měřidla protečeného množství plynu - laboratorní

1.3.10 c)

0111-OOP-C023-11

3.5.2012

ČSN 25 7859,       ČSN 25 7860

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kompaktní

1.3.10 d) 1.

0111-OOP-C032-13

jen MID

13.5.2014

OIML R 117-1

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kombin. – vyh. jednotka

1.3.10 d) 2. A)

viz 1.3.10 d) 1.

 

 

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kombin. – snímač teploty

1.3.10 d) 2. B)

viz 1.3.10 d) 1.

 

 

měřidla protečeného množství plynu - přepočítávače množství plynu kombin. – snímač tlaku

1.3.10 d) 2. C)

viz 1.3.10 d) 1.

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství studené vody

1.3.11 a)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství teplé vody

1.3.11 b)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství plynu

1.3.11 c)

0111-OOP-C028-12

23.7.2011

ČSN EN ISO 5167-1, ČSN EN ISO 5167-2

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače tlaku

1.3.11 d)

0111-OOP-C057-15

24.2.2017

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače tlakové diference

1.3.11 e)

viz 1.3.11 d)

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače teploty

1.3.11 f)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - průtočné vibrační hustoměry

1.3.11 g)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - vyhodnocovací jednotky pro vodu

1.3.11 h)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - vyhodn. jednotky pro kap. jiné než voda nebo zk. plyny

1.3.11 i)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - vyhodnocovací jednotky pro plyn

1.3.11 j)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače teploty se zabudovaným převodníkem

1.3.11 k)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače prot. množ. kap. jiných než voda nebo zk. plyny

1.3.11 l)

 

 

 

členy měřidel protečeného množství tekutin - snímače protečeného množství zkapalněných plynů

1.3.11 m)

 

 

 

měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny

1.3.12

0111-OOP-C033-15

21.10.2016

OIML R117-1

měřidla a měřicí sestavy prot. množství zkapalněných plynů

1.3.13

0111-OOP-C034-13

4.2.2014

OIML R117-1

měřidla a měřicí sestavy prot. množ. stl. zem. plynu

1.3.14

0111-OOP-C045-14

28.11.2014

není

závaží obch. a spec. běžná, závaží přesná, závaží jemná

2.1.1

0111-OOP-C011-10

17.11.2010

OIML R 111-1,      ČSN 17 7805

váhy s neautomatickou činností - třídy I, II a III

2.1.2 a)

0111-OOP-C002-09

15.3.2010

ČSN EN 45501

váhy s neautomatickou činností - třídy IIII

2.1.2 b)

váhy s automatickou činností - váhy pro vážení kolejových vozidel

2.1.3 a)

0111-OOP-C056-15

1.3.2016

 

váhy s automatickou činností - váhy pro vážení silničních vozidel za pohybu

2.1.3 b)

 

 

 

váhy s automatickou činností - váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení

2.1.3 c)

0111-OOP-C010-15

21.10.2016

ČSN EN 60529,     ČSN EN 60068-2-6, ČSN EN 60068-2-29 zrušena - nahrazena ČSN EN 60068-2-27, ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-3,  ČSN EN 61000-4-2,  ČSN EN 61000-4-4,  ČSN EN 61000-4-5

váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci HBZ…

2.1.4

viz 2.1.2 a 2.1.3

 

měřicí zařízení pro zjišťování zatížení - na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel

2.1.5 a)

 

 

 

měřicí zařízení pro zjišťování zatížení - na nápravu u silničních vozidel

2.1.5 b)

 

 

 

obilní zkoušeče

2.1.6

 

 

 

sil. rychloměry použ. při kontrole dodrž. pravid. sil. provozu

2.2.1

0111-OOP-C005-09

3.6.2010

OIML R 91,            ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 60068-2-64, ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60529,      ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5

tachografy - analogové

2.2.2 a)

0111-OOP-C042-14

28.11.2014

není

tachografy - digitální

2.2.2 b)

0111-OOP-C062-15

1.7.2017

není

oční tonometry - mechanické

2.3.1 a)

0111-OOP-C038-13

kontaktní

13.5.2014

není

oční tonometry - elektronické

2.3.1 b)

0111-OOP-C038-13

kontaktní

0111-OOP-C039-13

bezkontaktní

13.5.2014

není

přístroje na měření tlaku krve

2.3.2

0111-OOP-C004-16

15.4.2017

ČSN EN ISO 81060-1, ČSN EN 1060-3+A2, ČSN EN 1060-4

měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel …

2.3.3

0111-OOP-C021-11

14.3.2013

ČSN EN 12645,      ČSN EN 837-1,      ČSN EN 837-3,      ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60529,      ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN 34 5791-2-11,

 MP 016

napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy

2.4.1

 

 

 

elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské

3.1.1

0111-OOP-C006-09

jen lékařské

14.3.2013

(ČSN EN 12470-3, ČSN EN 12470-4, ČSN EN 12470-5 - zrušeny) nahrazeny ČSN EN ISO 80601-2-56

měřiče tepla a chladu - kompaktní

3.1.2 a)

0111-OOP-C050-14

jen MID

27.3.2015

 

měřiče tepla a chladu - měřidla protečeného množství nosného média

3.1.2 b) - člen

0111-OOP-C041-14

s centrickou clonou

0111-OOP-C050-14

jen MID

28.11.2014

 

27.3.2015

ČSN EN ISO 5167-1, ČSN EN ISO 5167-2

měřiče tepla a chladu - snímače teploty

3.1.2 c) - člen

0111-OOP-C048-14

jen MID

0111-OOP-C050-14

jen MID

27.3.2015

 

27.3.2015

 

měřiče tepla a chladu - snímače teploty se zabudovaným převodníkem

3.1.2 d) - člen

0111-OOP-C048-14

jen MID

0111-OOP-C050-14

jen MID

27.3.2015

 

27.3.2015

 

měřiče tepla a chladu - snímače tlaku a tlakové diference

3.1.2 e) - člen

viz 1.3.11 d)

 

 

měřiče tepla a chladu - vyhodnoc. jednotky komb. měřičů tepla a chladu

3.1.2 f) - člen

0111-OOP-C049-14

jen MID

0111-OOP-C050-14

jen MID

27.3.2015

 

27.3.2015

 

teplom. pro kontr. tepl. zmraz. potravin používané st. kontr. org.

3.1.3

0111-OOP-C026-12

31.8.2012

ČSN EN 13485,     ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3

teplom. pro kontr. tepl. prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané st. kontr. org. - skleněné

3.1.4 a)

 

 

ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3

teplom. pro kontr. tepl. prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané st. kontr. org. - elektronické

3.1.4 b)

0111-OOP-C027-12

31.8.2012

ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3

indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989 pro měření elektrické energie v přímém zapojení

4.1.1 a)

0111-OOP-C022-11

14.3.2013

ČSN EN 62052-11, ČSN EN 62053-11,  ČSN EN 62053-21,  ČSN EN 62053-22,  ČSN EN 62053-23, ČSN EN 50470-1, ČSN EN 50470-2, ČSN EN 50470-3, ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 60068-2-64, ČSN EN 60529,     ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5,  ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-8, ČSN EN 61000-4-11, ČSN EN 61000-4-12, ČSN EN 55022,     TPM 2440-99,      TPM 2440-08,        MP 013

indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989 pro měření elektrické energie ve spojení s měř. transformátory

4.1.1 b)

indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 pro měření elektrické energie v přímém zapojení

4.1.2 a)

indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni NN

4.1.2 b)

indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni VN a VVN

4.1.2 c)

statické elektroměry pro měření el. energie v přímém zapojení

4.1.3 a)

statické elektroměry pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni NN

4.1.3 b)

statické elektroměry pro měř. el. energie ve spojení s měř. transf. v úrovni VN a VVN

4.1.3 c)

měřicí transformátory proudu a napětí - indukční používané ve spojení s elektroměry

4.1.4 a)

 

 

 

měřicí transformátory proudu a napětí - kapacitní používané ve spojení s elektroměry

4.1.4 b)

 

 

 

optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10 -3 W.m -2 až 10 2 W.m -2

5.1.1

0111-OOP-C046-15

1.3.2016

 

luxmetry

5.1.2

0111-OOP-C043-14

30.1.2015

 

přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2

6.1.1

 

 

 

pásmové filtry

6.1.2

 

 

 

audiometry tónové

6.1.3

 

 

 

měřicí mikrofony

6.1.4

 

 

 

osobní zvukové expozimetry

6.1.5

 

 

 

laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m -3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)

7.1.1

0111-OOP-C012-10

27.7.2011

ČSN 25 7603,       ČSN 25 7610,       ČSN 25 7612

laboratorní lihoměry s hodnotou dílku ≤ 0,2 %

7.1.2

0111-OOP-C013-10

27.7.2011

ČSN 25 7603,       ČSN 25 7617

laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %

7.1.3

0111-OOP-C014-10

27.7.2011

ČSN 25 7603,        ČSN 25 7619

laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg.hl -1

7.1.4

0111-OOP-C015-10

27.7.2011

ČSN 25 7603,       ČSN 25 7621

laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku £ 0,5 kg.m -3

7.1.5

0111-OOP-C016-10

27.7.2011

ČSN 25 7603,       ČSN 25 7616

hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ± 2.10 -4

7.2.1

0111-OOP-C024-11

14.3.2013

OIML R 108,        OIML R 124,          ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5,  ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-11

hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ± 5.10 -5

7.2.2

vlhkoměry na obiloviny a olejniny třídy přesnosti 1 a 2

7.3.1

 

 

 

procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu

7.4.1

0111-OOP-C018-10

3.5.2012

(TPM 8530-01 - zrušena)

analyzátory alkoholu v dechu

7.4.2

0111-OOP-C040-13

29.7.2014

OIML R 126:2012, ...

měřidla pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí ...

8.1

 

 

 

měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům

8.2

0111-OOP-C017-10

27.7.2011

ČSN IEC 1145,       ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5,  ČSN EN 61000-4-6,  ČSN EN 61000-4-11

měřidla pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření

8.3

0111-OOP-C019-11

diagnostické

19.11.2011

není

měřidla pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření

8.3

0111-OOP-C020-11

terapeutické

 

19.11.2011

není

měřidla objemové aktivity 222 Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222 Rn ve vzduchu ...

8.4

 

 

 

sestavy pro kontrolu limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií

8.5

 

 

 

spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů

8.6

 

 

 

nespektrometrická měřidla aktivit a dávek pro kontrolu dodržování limitů …

8.7

 

 

 

měřidla aktivit a dávek pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí

8.8

 

 

 

sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu

8.9

0111-OOP-C044-14

28.11.2014

není

měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot …

8.10

 

 

 

měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin

8.11