Jste zde

oddělení měr a vah

Kontakt

6151 - oddělení měr a vah
Romana Havelky 17, 586 01 Jihlava

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • hmotnost
 • objem
 • průtok

Kalibrované přístroje

 • kontrolní lihová měřidla
 • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
 • přepravní sudy a tanky
 • kovové odměrné nádoby
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1-2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M2-3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická i praktická školení pro podnikovou metrologii
 • registrace opravců a montážních organizací stanovených měřidel
 • metrologické posudky
 • metrologické expertízy (kontrola hotově baleného zboží označeného symbolem "e ")
 • státní metrologický dozor

 

Další specifikace

Objednávky prosím zasílejte na ředitele Oblastního inspektorátu Lukáše Běhala.