Jste zde

Kalibrační a měřící schopnosti

elektrické veličiny a magnetismus
Interní identifikátor Měřená veličina Kalibrační a měřicí schopnosti Podmínky měření Technická způsobilost Link
EMF03a magnetické pole pod 50 kHz: magnetický tok
 • (0.1 - 100) mWb
  (10 - 10) 0.001
CIPM MRA
EMF03b magnetické pole pod 50 kHz: magnetický tok
 • (2 - 100) mWb
  (0,24 - 1) 0.001
 • magnetický tok na jednotku proudu 1 mWb/A až 100 mWb/A
CIPM MRA
EMF04 magnetické pole pod 50 kHz: hustota magnetického toku
 • (5.0E-5 - 2) T
  (5 - 5) 0.001
 • Homogeneity of magnetic flux density 0 %/cm až 0.01 %/cm
CIPM MRA
EMF05 magnetické pole pod 50 kHz: hustota střídavého magnetického toku
 • (0.005 - 10) mT
  (6 - 15) 0.001
 • frekvence 10 Hz až 50 kHz
CIPM MRA
EMF08a magnetické pole pod 50 kHz: turn area
 • (0.01 - 10) Wb/T
  (2 - 2) 0.001
 • magnetický tok 1 mWb až 100 mWb
CIPM MRA
EMF08b magnetické pole pod 50 kHz: turn area
 • (0.01 - 1) Wb/T
  (5 - 5) 0.001
 • frekvence 40 Hz až 1000 Hz
CIPM MRA
EMF09a magnetické pole pod 50 kHz: hustota stejnosměrného magnetického toku na jednotku proudu
 • (0.5 - 50) mT/A
  (0,07 - 0,1) 0.001
 • hustota magnetického toku 0.5 mT až 100 mT
CIPM MRA
EMF09b magnetické pole pod 50 kHz: hustota střídavého magnetického toku na jednotku proudu
 • (0.05 - 10) mT/A
  (0,6 - 5) 0.001
 • frekvence 40 Hz až 20000 Hz
CIPM MRA
MAT06 Soft magnetic sheet and powder materials: specific total power loss
 • (0.2 - 20) W/kg
  (5 - 5) 0.001
 • frekvence 50 Hz až 60 Hz
 • Polarisation 0,3 T až 1,7 T
CIPM MRA
MAT08 Soft magnetic sheet and powder materials: peak value of AC magnetic polarisation
 • (0.1 - 1.9) T
  (5 - 5) 0.001
 • frekvence 50 Hz
CIPM MRA
MAT09 Soft magnetic sheet and powder materials: peak value of magnetic field strength
 • (0.03 - 10) kA/m
  (5 - 5) 0.001
 • frekvence 50 Hz
 • Polarisation 0,1 T až 1,9 T
CIPM MRA
MAT10 Soft magnetic sheet and powder materials: RMS value of magnetic field strength
 • (0.03 - 10) kA/m
  (5 - 5) 0.001
 • frekvence 50 Hz
 • Polarisation 0,1 T až 1,9 T
CIPM MRA
MAT11 Soft magnetic sheet and powder materials: specific apparent power
 • (1 - 100) VA/kg
  (30 - 30) 0.001
 • frekvence 50 Hz
 • Polarisation 0,3 T až 1,7 T
CIPM MRA
MAT20 Soft magnetic bulk materials: magnetic saturation polarization
 • (0.2 - 5) Am2/kg
  (15 - 15) 0.001
CIPM MRA
MAT23 Hard magnetic materials: remanent magnetic flux density
 • (0.1 - 1.3) T
  (15 - 15) 0.001
CIPM MRA
MAT24 Hard magnetic materials: coercive field strength (HCB, HCJ)
 • (30 - 400) kA/m
  (15 - 15) 0.001
CIPM MRA
MAT25 Hard magnetic material: maximum energy product (B·H)max
 • (100 - 500) kJ/m3
  (25 - 25) 0.001
CIPM MRA
magnetic flux density
 • (1 - 2000) mT
  (0.21 - 0.21) %
akreditace
EMF14 elektromagnetické pole nad 50 kHz: hustota střídavého magnetického toku
 • (0.001 - 0.08) mT
  (20 - 20) 0.001
 • frekvence 50 kHz až 100 kHz
CIPM MRA
HVC02 vysoké stejnosměrné napětí: měřidla
 • (1 - 100) kV
  (80 - 700) V
 • pokojová teplota 23 °C
CIPM MRA
HVC04a high voltage impedance: capacitance
 • (10 - 1.0E+6) pF
  (250 - 250) µF/F
 • napětí 0,1 kV až 400 kV
 • frekvence 50 Hz
CIPM MRA
HVC04b High voltage impedance: dissipation factor for capacitance
 • (5.0E-5 - 0.1)
  (3.0E-5 - 0.003)
 • napětí up až 400 kV
 • frekvence 50 Hz
CIPM MRA
HVC11a transformátory napětí: chyba poměru
 • (0 - 20) %
  (0.006 - 0.2) %
 • napěťový poměr 100/5 V/V až 400/250 kV/V
 • frekvence 50 Hz
CIPM MRA
HVC11b transformátory napětí: fázový posun
 • (0 - 20) crad
  (0.006 - 0.2) crad
 • napěťový poměr 100/5 V/V až 400/250 kV/V
 • frekvence 50 Hz
CIPM MRA
HVC24a transformátory proudu: chyba poměru
 • (0 - 20) %
  (0.002 - 0.2) %
 • proudový poměr 0.5/5 A/A až 5000/5 A/A a 5/1 A/A až 5000/1 A/A
 • frekvence 50 Hz
CIPM MRA
HVC24b transformátory proudu: fázový posun
 • (0 - 20) crad
  (0.002 - 0.2) crad
 • proudový poměr 0.5/5 A/A až 5000/5 A/A a 5/1 A/A až 5000/1 A/A
 • frekvence 50 Hz
CIPM MRA
SIG04 fázový úhel: měřidla
 • (0 - 360) °
  (0.01 - 0.5) °
 • frekvence 1 Hz až 10 MHz
 • napětí 0.01 V až 100 V
CIPM MRA
9.17 proud
 • poměr proudů 5/5 kA/A až 30/1 kA/A
akreditace
9.17 úhel
 • poměr proudů 5/5 kA/A až 30/1 kA/A
akreditace
9.18 napětí
 • poměr napětí 5/22 kV/kV až 10/100 kV/V
akreditace
9.18 úhel
 • poměr napětí 5/22 kV/kV až 10/100 kV/V
akreditace
9.18 napětí
 • poměr napětí 1/5 kV/V až 400/250 kV/V
akreditace
9.18 úhel
 • poměr napětí 1/5 kV/V až 400/250 kV/V
akreditace
9.19 napětí
 • poměr napětí 1/5 kV/V až 100/250 kV/V
akreditace
9.19 napětí
 • poměr napětí 1/5 kV/V až 100/250 kV/V
akreditace
9.20 střídavý proud
 • (1 - 10) kA
  (0.021 - 0.1) %
akreditace
9.20 střídavý proud
 • (1 - 10) kA
  (5 - 20) ꞌ
akreditace
9.20 střídavý proud
 • (1 - 30) kA
  (0.021 - 0.1) %
akreditace
9.20 střídavý proud
 • (1 - 30) kA
  (5 - 20) ꞌ
akreditace