Jste zde

Nový právní rámec posuzování shody v Evropě

Napsal uživatel pklenovsky dne 21 Duben, 2016 - 09:04.

Dne 18. 4. 2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, které do právního řádu ČR implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/32/EU – tzv. MID, a nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh, které implementuje směrnici č. 2014/31/EU – tzv. NAWID. Znění těchto právních předpisů je k dispozici na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Aktuálně probíhá cestou ÚNMZ proces tzv. oznámení ČMI jako subjektu posuzování shody, který by měl být finalizován oznámením (zveřejněním) v evropské databázi NANDO, a to v řádu několika dní. Posuzování shody a uvádění měřidel pokrytých působností této harmonizované legislativy na trh pro výrobce (a dovozce) v ČR tak bude umožněno i v období počínajícím dnem 20. 4. 2016 v podstatě plynule a bezproblémovým přechodem na nový právní rámec.