Jste zde

Přechod na nové směrnice EU MID a NAWID

Napsal uživatel pklenovsky dne 20 Leden, 2016 - 13:18.

Ke dni 20. 4. 2016 je zrušena směrnice MID ve verzi 2004/22/ES a nahrazena verzí 2014/32/EU a je zrušena směrnice NAWID ve verzi 2009/23/ES a nahrazena verzí 2014/31/EU. Tento přechod vyvolává k uvedenému datu některé změny, zvláště citlivé v případě NAWI. Pro stanovení jednotného a správného přístupu k praktické realizaci přechodu posuzování shody podle zmíněných směrnic přijal ČMI jako notifikovaná osoba, resp. oznámený subjekt zásady specifikované ve zvláštní informaci generálního ředitele rpo modul B.