Jste zde

Metrologie pro moderní optický průmysl

Metrologie pro moderní optický průmysl

(14IND13, PhotInd, Metrology for the photonics industry - optical fibres, waveguides and applications)

Moderní fotonické systémy užívají nové komponenty, jež nemohou být věrohodně změřeny klasickými technikami pro dimenzionální a optické vlastnosti. Odpovídající měřicí přístroje jsou sice pro některé z požadovaných veličin komerčně dostupné, ale často nekalibrované a bez dostatečné přesnosti. Pro posílení konkurenceschopnosti evropského fotonického průmyslu jsou třeba nové technologie měření založené na vývoji on- i off-line charakterizací pro poslední generaci optických vláken, fotonických prvků a nezbytných kalibračních technik a referenčních materiálů umožňujících kalibrace komerčně dostupných měřicích přístrojů. 
 
Český metrologický institut se v oblasti radiometrie a fotometrie zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI LPM Praha v čele s Dr. Ing. Markem Šmídem, msmid@cmi.cz.