Jste zde

Traceable measurement capabilities for monitoring thermocouple performance

Kód projektu: 18RPT03

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Narcisa Arifovic, UME, Turecko

Účastníci projektu:

  • Government Office of the Capital City Budapest, BFKH, Maďarsko
  • Bulgarian Institute of Metrology, BIM, Bulharsko
  • Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture - Laboratory for Process Measurements, FSB-LPM, Chorvatsko
  • Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina, IMBiH, Bosna a Hercegovina
  • National Metrology Institute of the Republic of Moldova, INM-MD, Moldávie
  • National Institute of Metrology, INM-RO, Rumunsko
  • Justervesenet - Norwegian Metrology Service, JV, Norsko
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
  • Ministarstvo ekonomije, Montenegro

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Dr. Ing. Radek Strnad, Ph.D.

Web: https://metfortc-empir.org/home-en

Manažerské shrnutí projektu: Obecným cílem tohoto projektu je vyvinout nové vědecké a technické možnosti, které zajistí jak šíření Mezinárodní teplotní stupnice z roku 1990 (ITS-90), která je důležitým konceptem v rozvinutých i nově vznikajících NMI/DI, tak přesné měření teploty s nízkou nejistotou pomocí termočlánku, který je nejčastěji používaným přístrojem pro snímání teploty. Tohoto cíle bude dosaženo vývojem nových praktických metod a zařízení (jako jsou teploměry dvojího typu a topná pole) pro kontrolu driftových vlastností termočlánků in-situ a snadno použitelných integrovaných miniaturních buněk pro stanovení nehomogenity termočlánků pro primární a sekundární kalibrační laboratoře.