Jste zde

Měřící systém síly a hmotnosti dynamických a velmi rychlých dějů

Název projektu: Měřící systém síly a hmotnosti dynamických a velmi rychlých dějů

Program projektu: OPPIK

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020151

Poskytovatel projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Implementace projektu: 15.1.2020 - 31.12.2022

Odpovědný řešitel projektu: Ing. Jorge Truffin, UTILCELL s.r.o.

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Ivan Kříž

Účastníci projektu mimo ČMI: UTILCELL s.r.o.

Manažerské shrnutí projektu: Předmětem projektu je vyvinutí speciálního systému měření, který nese prvky inovátorství a odlišného pohledu na problematiku. Výstupem projektu bude tedy software, prostřednictvím kterého bude - měřící systém pro velmi rychlé děje v oblasti měření impulsní síly. Projekt bude navazovat na dosavadní výzkumně vývojové zkušenosti v oblasti terminální balistiky. Cílem je vyvinout zařízení, které bude schopné provést měření velmi rychlých silových účinků na tenzometrické snímače síly. Aplikace bude vhodná pro následující odvětví: crash testy strojů a jejich dílů (vč. automobilových, leteckých a dalších prvků, kde může dojít k mechanickému nárazu) a simulace nárazových dějů při velmi vysokých rychlostí pohybu, měření dynamických silových dějů a nárůstu hmotnosti.